Monitorovanie a zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v dodávateľských reťazcoch prostredníctvom rámcov hodnotenia udržateľnosti

Keywords:

Potreba udržateľnosti mení podobu obchodných činností, najmä v rámci dodávateľských reťazcov. V tomto dokumente sa skúma, ako možno hodnotiť a zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v dodávateľských reťazcoch pomocou rámcov hodnotenia udržateľnosti.

Skúmajú sa tu faktory, ktoré ovplyvňujú BOZP v dodávateľských reťazcoch, ako aj potenciál nástrojov a metód používaných na hodnotenie výkonnosti v oblasti udržateľnosti a výkonnosti v oblasti BOZP. Odporúčania pre tvorcov politík, nákupné spoločnosti, iniciatívy v rámci sektorov a zákazníkov, resp. koncových používateľov zdôrazňujú potrebu zosúladenia kritérií BOZP, pokiaľ ide o rámce hodnotenia udržateľnosti.

Prevziať in: en