Vznikajúce riziká – Predvídanie zmien: prognostické projekty

Keywords:

Cieľom prognostických projektov agentúry EU-OSHA je predvídať zmeny, ktoré môžu predstavovať nové otázky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predchádzať budúcim rizikám a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracoviská.

V projektoch sa identifikujú vznikajúce riziká, ako aj potreba ďalšieho výskumu a opatrení. EU-OSHA realizuje prognostické projekty zamerané na IKT/digitalizáciu, obehové hospodárstvo, zelené pracovné miesta a nanomateriály a zmenu klímy.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |