Vplyv umelej inteligencie na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Keywords:

Vplyv umelej inteligencie na pracovisku môže vytvárať príležitosti, ale aj nové výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), jej riadenia a regulácie. Automatizácia úloh pomocou robotov môže nahradiť pracovníkov v nebezpečných situáciách a coboty (kolaboratívne roboty) môžu uľahčiť prístup k práci pre starších pracovníkov alebo pre pracovníkov so zdravotným postihnutím.

Umelá inteligencia takisto uľahčila vznik nových foriem monitorovania a riadenia pracovníkov na základe zberu veľkého množstva údajov v reálnom čase. Tieto nové formy by mohli byť príležitosťou na zlepšenie dohľadu v oblasti BOZP, zníženie vystavenia rôznym rizikovým faktorom a na včasné varovanie pred stresom, zdravotnými problémami a únavou. Môžu však vyvolať aj právne, regulačné a etické otázky, ako aj obavy týkajúce sa BOZP.

 

Prevziať in: cs | da | de | en | es | fi | fr | hr | it | no | pt | sl | sv |

Ďalšie publikácie o tejto téme