Nórsko

Cieľom nórskeho zákona o pracovnom prostredí je zaistiť bezpečné podmienky zamestnávania, bezpečné pracovné prostredie a zmysluplnú pracovnú situáciu pre všetkých zamestnancov.
Podniky samotné zodpovedajú za prevenciu pracovných úrazov a poškodenia zdravia. Povinnosťou zamestnávateľov je zaistiť, aby pracovné prostredie a bezpečnosť boli na primeranej a uspokojivej úrovni. Orgány pomáhajú tým, že zabezpečujú, aby podniky systematicky postupovali v oblasti zdravia, bezpečnosti a prostredia (HSE).
Nórsky inšpektorát práce, Úrad pre bezpečnosť v ropnom priemysle v Nórsku a výskumná organizácia Národného inštitútu pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci (STAMI) pôsobia pod záštitou ministerstva práce. Nórsky inšpektorát práce je okrem toho vládnou agentúrou. Tento orgán je poverený dohľadom nad podnikmi s cieľom zaručiť, aby dodržiavali požiadavky ustanovené v zákone o pracovnom prostredí.Nórsky inšpektorát práce pôsobí ako koordinačné stredisko pre kontakt s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.


Focal points' contact details

 • Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468
  Trondheim
  Norway
  Contact person: Astrid Lund RAMSTAD
  E-mail address:
  focal.point [at] arbeidstilsynet.no