Lotyšsko

Lotyšské kontaktné miesto je spravované národným inšpektorátom práce. Tok informácií riadi informačná rada, ktorú tvoria odborníci z oblasti BOZP zastupujúci ministerstvo sociálnych vecí, národný inšpektorát práce, slobodnú konfederáciu odborových zväzov Lotyšska, konfederáciu lotyšských zamestnancov a inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (IOSEH).Jednou z povinností kontaktného miesta je správa webovej stránky. Na tejto webovej stránke sú zhromaždené rôzne údaje o situácii v oblasti BOZP v Lotyšsku. Zainteresovaní tu môžu získať podrobnejšie informácie o vývoji v legislatíve, o plánovaných činnostiach, legislatívnych ustanoveniach, publikáciách a štatistikách, čo prispieva k zlepšeniu celkového prehľadu o oblasti BOZP v Lotyšsku.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Lotyšsko
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
E-mailová adresa: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv