Lotyšsko

Lotyšské kontaktné miesto je spravované národným inšpektorátom práce. Tok informácií riadi informačná rada, ktorú tvoria odborníci z oblasti BOZP zastupujúci ministerstvo sociálnych vecí, národný inšpektorát práce, slobodnú konfederáciu odborových zväzov Lotyšska, konfederáciu lotyšských zamestnancov a inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (IOSEH).Jednou z povinností kontaktného miesta je správa webovej stránky. Na tejto webovej stránke sú zhromaždené rôzne údaje o situácii v oblasti BOZP v Lotyšsku. Zainteresovaní tu môžu získať podrobnejšie informácie o vývoji v legislatíve, o plánovaných činnostiach, legislatívnych ustanoveniach, publikáciách a štatistikách, čo prispieva k zlepšeniu celkového prehľadu o oblasti BOZP v Lotyšsku.


Focal points' contact details

 • Valsts darba inspekcija
  Kr. Valdemara Str. 38 k-1
  LV-1010
  Riga
  Latvia
  Contact person: Linda MATISĀNE
  E-mail address:
  linda.matisane [at] vdi.gov.lv