You are here

Turecko

V Turecku je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pracovnou oblasťou ministerstva práce a sociálneho zabezpečenia. V systéme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Turecku sú štyria hlavní aktéri, ktorí sa zaoberajú problematikou BOZP na ministerstve.  • Generálne riaditeľstvo BOZP je kontaktným miestom siete agentúry, pracuje na právnych predpisoch, príprave stratégií, schvaľovaní osôb, inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti BOZP, zvyšovaní informovanosti a na informačných aktivitách, na vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráci a na koordinácii vnútroštátnej siete BOZP v Turecku. Centrum bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISGUM)), je pridružený orgán GR BOZP, ktorý pripravuje merania na pracoviskách a stanovuje normy merania.
  • Rada inšpektorátu práce kontroluje dodržiavanie predpisov BOZP na pracoviskách.
  • Školiace a výskumné stredisko práce a sociálneho zabezpečenia ((ÇASGEM)) organizuje školenia o BOZP pre odborníkov a iné cieľové skupiny popri iných školeniach súvisiacich s pracovným životom.
  • Inštitúcia sociálneho zabezpečenia (SGK)) zhromažďuje a analyzuje údaje o pracovnom živote, poskytuje pracovné štatistiky a náhrady v prípadoch chorôb z povolania a pracovných úrazov.

Kontaktné údaje kontaktných miest

Aile, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi
Inönü Bulvari, I Blok, No. 42, Kat. 4
06100 Emek Ankara
Turecko
Contact person:
Deniz AKARSU
E-mailová adresa: deniz [dot] akarsu [at] ailevecalisma [dot] gov [dot] tr