Fínsko

Za presadzovanie a rozvíjanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za prípravu súvisiacich právnych predpisov zodpovedá ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva. Vo veciach súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci ministerstvo pôsobí v úzkej spolupráci napr. s ministerstvom pre zamestnanosť a hospodárstvo, ministerstvom školstva, ministerstvom vnútra, ministerstvom životného prostredia, ministerstvom dopravy a telekomunikácií a s rôznym osobitnými orgánmi.


Dodržiavanie právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci monitorujú úseky zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Spolupráca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách je ustanovená zákonom a príslušnými dohodami medzi organizáciami na trhu práce. Zamestnanci majú na spoluprácu v oblasti BOZP svojich zástupcov. Manažérom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zástupca zamestnávateľa, pokiaľ sa na povinnostiach spolupráce nezúčastňuje zamestnávateľ osobne.


Fínska sieť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bola založená ako súčasť európskej informačnej siete bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorej členmi sú národné kontaktné miesta v každom členskom štáte EÚ. Národné kontaktné miesto vo Fínsku koordinuje a riadi vnútroštátnu sieť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Työterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health)
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki
Fínsko
Contact person:
Taina PÄÄKKÖNEN
Tel: 358 30 474 2616
E-mailová adresa: FOP [dot] Finland [at] ttl [dot] fi