Švajčiarsko

Vo Švajčiarsku upravujú BOZP dva dôležité zákony. Zákon o práci ustanovuje pracovný čas, ochranu zdravia, stavebné normy pre pracovisko a ochranu osobnosti. Zákon o úrazovom poistení sa týka prevencie pracovných úrazov a chorôb, ktorých príčinou je takmer vždy práca. Dodržiavanie týchto noriem presadzujú inšpektoráty práce v kantónoch, SUVA (hlavný orgán v oblasti úrazového poistenia) a Štátny sekretariát pre ekonomiku (Seco). Na systém predchádzania úrazom dohliada koordinačná komisia (EKAS), ktorá ho aj financuje.Sociálni partneri sú zastúpení v EKAS a vo Federálnej komisii práce, ktorá pripravuje všeobecné zákony na ochranu zdravia.Služby BOZP musia prerokovať spoločnosti, ktoré majú vyššie riziká úrazov a viac ako 10 zamestnancov.


Kontaktné údaje kontaktných miest

State Secretariat for economic affairs SECO
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Švajčiarsko
Contact person:
Vesna SORMAZ
Tel: +41 58 463 89 68