Dánsko:

Dánsky úrad pre pracovné prostredie pôsobí pod záštitou dánskeho ministerstva zamestnanosti. Jeho úlohou je zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci uplatňovaných vo všetkých odvetviach v Dánsku. V určitých odvetviach boli však reguláciou a uplatňovaním právnych predpisov poverené iné orgány.Sú to konkrétne:  • Dánska agentúra pre energiu zodpovedná za dohľad nad zariadeniami na šírom mori
  • Dánska námorná agentúra zodpovedná za dohľad nad loďstvom
  • Dánsky úrad pre civilné letectvo zodpovedný za dohľad nad letectvom

Úrad pre pracovné prostredie prispieva k zaisťovaniu bezpečného, zdravého a neustále sa zlepšujúceho pracovného prostredia formou účinného dohľadu, primeranej regulácie a informovanosti. Ak sa úrad nazdáva, že došlo k porušeniu právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má k dispozícii rôzne nápravné opatrenia, ktoré môže uložiť. V spolupráci s ostatnými partnermi na pracovnom trhu úrad pripravuje príkazy a pokyny. Sídli v Kodani, kde sa nachádzajú dve z jeho šiestich pobočiek. Dánsky úrad pre pracovné prostredie koordinuje spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33
2100 Copenhagen
Dánsko
Contact person:
Elsebeth JARMBAEK
Tel: +45 722 09431
E-mailová adresa: elja [at] at [dot] dk