Dánsko:

Dánsky úrad pre pracovné prostredie pôsobí pod záštitou dánskeho ministerstva zamestnanosti. Jeho úlohou je zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci uplatňovaných vo všetkých odvetviach v Dánsku. V určitých odvetviach boli však reguláciou a uplatňovaním právnych predpisov poverené iné orgány.Sú to konkrétne: • Dánska agentúra pre energiu zodpovedná za dohľad nad zariadeniami na šírom mori
 • Dánska námorná agentúra zodpovedná za dohľad nad loďstvom
 • Dánsky úrad pre civilné letectvo zodpovedný za dohľad nad letectvom

Úrad pre pracovné prostredie prispieva k zaisťovaniu bezpečného, zdravého a neustále sa zlepšujúceho pracovného prostredia formou účinného dohľadu, primeranej regulácie a informovanosti. Ak sa úrad nazdáva, že došlo k porušeniu právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má k dispozícii rôzne nápravné opatrenia, ktoré môže uložiť. V spolupráci s ostatnými partnermi na pracovnom trhu úrad pripravuje príkazy a pokyny. Sídli v Kodani, kde sa nachádzajú dve z jeho šiestich pobočiek. Dánsky úrad pre pracovné prostredie koordinuje spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.


Focal points' contact details

 • Danish Working Environment Authority
  Landskronagade 33
  2100
  Copenhagen
  Denmark
  Contact person: Anne-Marie VON BENZON
  E-mail address:
  avb [at] at.dk