Island

Islandský prístup k európskej spolupráci v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci.Islandský

zákon o pracovnom prostredí, zdraví a bezpečnosti na pracovisku č.

46/1980 je určený na zaistenie bezpečného a zdravého pracovného

prostredia, ktoré je vo všeobecnosti v súlade so spoločenským a

technologickým vývojom spoločnosti, a na zabezpečenie takých podmienok,

ktoré na pracoviskách umožnia riešiť problémy bezpečnosti a zdravia v

súlade so zákonmi a nariadeniami, usmerneniami zamestnávateľov a

zamestnancov a v súlade s usmerneniami a pokynmi správy bezpečnosti a

zdravia pri práci.Tento zákon sa týka všetkých činností, ktoré

vykonáva jedna alebo viac osôb, či už ide o vlastníkov podnikov, alebo

zamestnancov. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť vhodnosť a

uspokojivé podmienky pracovného prostredia, bezpečnosti a prevencie

rizika.


Focal points' contact details

 • Vinnueftirlitið
  Dvergshöfði 2
  110
  Reykjavik
  Iceland
  Contact person: Guðrún Birna JÖRGENSEN
  E-mail address:
  gudrun.jorgensen [at] ver.is