Island

Islandský prístup k európskej spolupráci v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci.Islandský

zákon o pracovnom prostredí, zdraví a bezpečnosti na pracovisku č.

46/1980 je určený na zaistenie bezpečného a zdravého pracovného

prostredia, ktoré je vo všeobecnosti v súlade so spoločenským a

technologickým vývojom spoločnosti, a na zabezpečenie takých podmienok,

ktoré na pracoviskách umožnia riešiť problémy bezpečnosti a zdravia v

súlade so zákonmi a nariadeniami, usmerneniami zamestnávateľov a

zamestnancov a v súlade s usmerneniami a pokynmi správy bezpečnosti a

zdravia pri práci.Tento zákon sa týka všetkých činností, ktoré

vykonáva jedna alebo viac osôb, či už ide o vlastníkov podnikov, alebo

zamestnancov. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť vhodnosť a

uspokojivé podmienky pracovného prostredia, bezpečnosti a prevencie

rizika.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Vinnueftirlitið
Dvergshöfði 2
110 Reykjavik
Island
Contact person:
Sigurdur SIGURDSSON
E-mailová adresa: siggi [at] ver [dot] is