Francúzsko

Francúzsky systém na predchádzanie rizík pri práci tvorí:

 • ministerstvo práce, ktoré vypracúva a realizuje francúzsku politiku bezpečnosti a zdravia pri práci a podnecuje dialóg medzi sociálnymi partnermi v rámci rady COCT (Conseil d’orientation sur les conditions de travail - Rada pre orientáciu v oblasti pracovných podmienok),
 • orgány sociálneho zabezpečenia, ktoré prispievajú k predchádzaniu rizík pri práci a poukazujú na oblasť pracovných úrazov a chorôb z povolania. Systém sa financuje výlučne z odvodov zamestnávateľov a spravujú ho sociálni partneri. Podporuje ho národná nemocenská poisťovňa pre zamestnancov a regionálne nemocenské poisťovne,
 • organizácie vedeckého, výkonného alebo medicínskeho zamerania, poverené prevenciou, predvídaním, skúmaním a manažmentom rizík pri práci. Hlavnou z nich je Francúzska agentúra pre bezpečnosť verejného zdravia na pracoviskách, ktorá sa podieľa na zlepšovaní povedomia o predchádzaní rizík pri práci. Národná agentúra pre zlepšovanie pracovných podmienok má funkciu poradného orgánu pre podniky a pôsobí v oblasti konkrétnej prevencie rizík na pracovisku,
 • a služby pracovného lekárstva zabezpečované jedným alebo viacerými pracovnými lekármi, ktorí sa zameriavajú výlučne na prevenciu a ktorých poslaním je predchádzať negatívnym dosahom na zdravie zamestnancov vyplývajúcim z ich práce alebo pracovného prostredia.

Ak potrebujete informácie týkajúce sa otázok pracovného práva (napr. pracovné zmluvy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), navštívte tieto stránky:

Nevenujeme sa žiadnej z uvedených otázok.

Focal points' contact details

 • Ministère du Travail
  39-43 quai André Citröen
  75739
  Paris
  France
  Contact person: Lucie MEDIAVILLA
  E-mail address:
  lucie.mediavilla [at] travail.gouv.fr