Luxembursko

Luxemburskí členovia tripartitného Európskeho poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSH).


Kontaktné údaje kontaktných miest

Inspection du Travail et des Mines
3, rue des Primeurs
2361 Strassen
Luxembursko
Contact person:
John SCHNEIDER
Tel: +352 247 76100
E-mailová adresa: john [dot] schneider [at] itm [dot] etat [dot] lu