Nemecko

Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa v Nemecku vyznačuje duálnou štruktúrou. Tvoria ju štátne regulovaný systém BOZP (na spolkovej a krajinskej úrovni) a poskytovatelia úrazového poistenia v samospráve. Štát (spolkové a a krajinské orgány) vydáva zákony, nariadenia a predpisy štátnych orgánov. Poskytovatelia úrazového poistenia vydávajú vlastné predpisy na predchádzanie úrazom na základe preskúmania potrieb a s povolením spolkovej vlády a krajinských vlád.

Kontrolu a poradenstvo v podnikoch vykonávajú osoby, ktorých dohľadom poverili príslušné štátne kontrolné orgány (na krajinskej úrovni) a poskytovatelia úrazového poistenia.

Spolkové a krajinské orgány spolu s poskytovateľmi úrazového poistenia vypracovali spoločnú nemeckú stratégiu bezpečnosti a ochrany pri práci (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, GDA) s cieľom dodržiavať, zlepšovať a podporovať bezpečnosť a ochranu zdravia pracujúcich prostredníctvom odsúhlaseného a dôsledne rešpektovaného systému BOZP. Na základe spoločne vytýčených cieľov BOZP budú strany zúčastnené na spomínanej stratégii spolupracovať ešte užšie v oblasti prevencie.

Duálny systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Nemecku zostane zachovaný, ale naďalej sa bude prehlbovať spolupráca medzi dozornými orgánmi nad zákonnými úrazovými poisťovňami a orgánmi pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci jednotlivých spolkových krajín, pokiaľ ide o poskytovanie poradenstva a vykonávanie úloh v oblasti dohľadu. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Ak potrebujete zistiť informácie o problematike pracovného práva, navštívte webové sídlo spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí (BMAS). DE https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / anglická verzia: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de