Írsko

Práca tohto orgánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zameraná na prípravu trvalej zmeny kultúry. Kultúry, v ktorej všetci považujú iniciatívne riadenie bezpečnosti, ochrany zdravia a pracovnej pohody na pracovisku za svoj vlastný významný príspevok k dlhodobej úspešnosti každého podniku alebo organizácie. Sme presvedčení, že ak poskytneme víziu a strategický smer, dosiahneme túto zmenu kultúry.Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že podniky, ktoré uplatňujú osvedčené bezpečné a zdravé postupy na pracovisku, sú konkurencieschopnejšie a výkonnejšie. Niektoré z najúspešnejších spoločností v Írsku kladú veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Navyše dobrá úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku potenciálne zlepšuje celkovú úroveň zdravia a pohody našej spoločnosti.Náš všeobecný prístup sleduje dva hlavné ciele. Po prvé získať presvedčenie každého, kto môže ovplyvniť úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a po druhé, presadiť dodržovanie právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia tam, kde sa ich dodržovanie neberie vážne.


Focal points' contact details

 • Health and Safety Authority
  3rd floor, Hebron House, Hebron Road
  R95 T91Y
  Kilkenny
  Ireland
  Contact person: Gavin LONERGAN
  E-mail address:
  gavin [at] hsa.ie