Írsko

Práca tohto orgánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zameraná na prípravu trvalej zmeny kultúry. Kultúry, v ktorej všetci považujú iniciatívne riadenie bezpečnosti, ochrany zdravia a pracovnej pohody na pracovisku za svoj vlastný významný príspevok k dlhodobej úspešnosti každého podniku alebo organizácie. Sme presvedčení, že ak poskytneme víziu a strategický smer, dosiahneme túto zmenu kultúry.Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že podniky, ktoré uplatňujú osvedčené bezpečné a zdravé postupy na pracovisku, sú konkurencieschopnejšie a výkonnejšie. Niektoré z najúspešnejších spoločností v Írsku kladú veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Navyše dobrá úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku potenciálne zlepšuje celkovú úroveň zdravia a pohody našej spoločnosti.Náš všeobecný prístup sleduje dva hlavné ciele. Po prvé získať presvedčenie každého, kto môže ovplyvniť úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a po druhé, presadiť dodržovanie právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia tam, kde sa ich dodržovanie neberie vážne.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Health and Safety Authority
3rd floor, Hebron House, Hebron Road
R95 T91Y Kilkenny
Írsko
Contact person:
Gavin LONERGAN
Tel: +353 (01) 799 7838
E-mailová adresa: gavin [at] hsa [dot] ie