Rakúsko

Na bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa v Rakúsku podieľajú rôzne orgány. Právny základ tvorí zákon o ochrane zamestnancov spolu so súvisiacimi predpismi. Za kontrolu dodržiavania predpisov v oblasti BOZP zodpovedá inšpektorát práce, inšpektorát práce pre dopravné odvetvia, krajinské inšpektoráty pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a organizácie osobitne zodpovedné za verejnú správu. Podrobné informácie sa nachádzajú na stránke inšpektorátu práce.

Zodpovednosť za prevenčné opatrenia nesie zamestnávateľ. Podporu mu poskytujú sociálni partneri a orgány sociálneho zabezpečenia.

Inšpektorát práce spadá pod spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľov, ktoré pôsobí aj ako kontaktné miesto. Všetky dôležité subjekty sú zastúpené v rakúskej sieti a zapájajú sa do všetkých záležitostí súvisiacich s agentúrou.

Focal points' contact details

 • Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
  Favoritenstrasse 7
  1040
  Wien
  Austria
  Contact person: Martina HÄCKEL-BUCHER
  E-mail address:
  Martina.Haeckel-Bucher [at] bmaw.gv.at