Belgicko

V
Belgicku, bezpečnosť, zdravie a dobre-je na pracovisku spadajú do
kompetencie ministra pre zamestnanosť a jeho Federálna verejná služba
pre zamestnanosť, prácu a sociálny dialóg.


Inšpekcia práce "Dohľad nad Well-being v práci" kontroly dodržiavania bezpečnosti práce, ochrany zdravia a Well-being noriem. Directorate-General
for humanizácia práce je zodpovedný za regulačné záležitosti a stará sa
o dialóg so sociálnymi partnermi a podpora dobre-je v práci.


Belgický kontaktné miesto koordinuje a riadi národnej bezpečnosti a ochrany zdravia siete. V Belgicku, sú hlavnými aktérmi združené v Belgickej Bezpečnej Práce Informačné Centrum


(BeSWIC). Belgický
centrum vedomostí o systémoch a je-BeSWIC zhromažďuje informácie o
bezpečnosti, zdravia a dobre-je v práci na belgickom internetovej
stránke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci


Kontaktné údaje kontaktných miest

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerot 1
1070 Brussel-Bruxelles
Belgicko
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
E-mailová adresa: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be