Taliansko

V Taliansku patria otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z administratívneho hľadiska do kompetencií ministerstva práce a zdravotníctva, ktoré spolupracuje s regionálnymi koordinačnými výbormi a sociálnymi partnermi. K ich povinnostiam patrí poskytovanie poradenstva v oblasti legislatívneho smerovania, kontrola a podpora ochrany zdravia a pomoc podnikom.


Národný informačný systém pre prevenciu na pracovisku (SINP) (kam patrí: ministerstvo práce a sociálnych vecí, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo vnútra, regióny a autonómne provincie Trento a Bolzano, INAIL (národný inštitút pre poistenie proti pracovným úrazom) a s podporou CNEL spoločné orgány a inštitúcie v tomto odvetví) je poverený vedením, plánovaním a hodnotením účinnosti prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania, ako aj riadením kontrolnej činnosti prostredníctvom obohacovania špecializovaných archívov a vytváraním unifikovaných databáz.


Talianske kontaktné miesto reprezentuje inštitút Inail, ktorý koordinuje národnú sieť Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.


Focal points' contact details