Chorvátsko.

Hlavným správnym orgánom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je v Chorvátskej republike ministerstvo práce a dôchodkového systému. Do uplatňovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zapojené štyri ďalšie inštitúcie:

  • Inštitút pre zlepšovanie bezpečnosti pri práci je hlavnou vnútroštátnou inštitúciou, ktorá je poverená monitorovaním a zlepšovaním bezpečnosti v práci.
  • Chorvátsky inštitút pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci ho dopĺňa a ponúka odbornú pomoc, pričom na jeho činnosť dohliada ministerstvo zdravotníctva.
  • Chorvátsky fond zdravotného poistenia je inštitúciou, ktorá financuje ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a na jeho činnosť takisto dohliada ministerstvo zdravotníctva.
  • Inšpektorát práce je správnou organizáciou pôsobiacou v rámci ministerstva práce a dôchodkového systému, ktorá vykonáva inšpekcie zamerané na uplatňovanie nariadení v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti.

Kontaktné údaje kontaktných miest

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Chorvátsko
Contact person:
Ana AKRAP
E-mailová adresa: ana [dot] akrap [at] mrms [dot] hr