Chorvátsko.

Hlavným správnym orgánom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je v Chorvátskej republike ministerstvo práce a dôchodkového systému. Do uplatňovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zapojené štyri ďalšie inštitúcie:

 • Inštitút pre zlepšovanie bezpečnosti pri práci je hlavnou vnútroštátnou inštitúciou, ktorá je poverená monitorovaním a zlepšovaním bezpečnosti v práci.
 • Chorvátsky inštitút pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci ho dopĺňa a ponúka odbornú pomoc, pričom na jeho činnosť dohliada ministerstvo zdravotníctva.
 • Chorvátsky fond zdravotného poistenia je inštitúciou, ktorá financuje ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a na jeho činnosť takisto dohliada ministerstvo zdravotníctva.
 • Inšpektorát práce je správnou organizáciou pôsobiacou v rámci ministerstva práce a dôchodkového systému, ktorá vykonáva inšpekcie zamerané na uplatňovanie nariadení v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti.

Focal points' contact details

 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  Ulica grada Vukovara 78,
  10 000
  Zagreb
  Croatia
  Contact person: Marina PRELEC
  E-mail address:
  marina.prelec [at] mrosp.hr