You are here

Chorvátsko.

Hlavným správnym orgánom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Chorvátsku je ministerstvo hospodárstva, práce a podnikania. Na realizácii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa podieľajú ešte tri ďalšie orgány:  • Chorvátsky inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytuje podporu a ponúka svoje odborné poradenstvo a je pod dohľadom ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí a ministerstva hospodárstva, práce a podnikania.
  • Chorvátsky inštitút pre zdravotné poistenie ochrany zdravia pri práci je orgánom, ktorý financuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a je pod dohľadom ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí.
  • Úrad štátneho inšpektorátu je štátna správna organizácia, ktorá spadá do priamej pôsobnosti vlády Chorvátskej republiky a ktorá vykonáva dohľad nad vykonávaním nariadení a stavom v oblasti bezpečnosti pri práci.

Kontaktné údaje kontaktných miest

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Chorvátsko
Contact person:
Nenad MARINIĆ
E-mailová adresa: nenad [dot] marinic [at] mrms [dot] hr