Chorvátsko.

Hlavným správnym orgánom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Chorvátsku je ministerstvo práce, dôchodkového systému, rodiny a sociálnej politiky. V oblasti BOZP úzko spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva. Do uplatňovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zapojené tri ďalšie inštitúcie:

 • Národný inšpektorát práce, čo je ústredný vládny orgán, ktorý vykonáva kontroly v 10 oblastiach vrátane inšpekcií práce a BOZP. Existuje 17 inšpekcií v rôznych oblastiach vrátane inšpekcie práce, ktorá sa zameriava na kontrolu pracovných podmienok a BOZP.
 • Chorvátsky ústav verejného zdravia je vedúcim orgánom verejného zdravia v krajine. V ústave existuje odbor bezpečnosti práce, ktorého úlohou je zlepšovať ochranu zdravia pracujúcich.
 • Chorvátsky fond zdravotného poistenia je inštitúciou, ktorá financuje ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a na jeho činnosť takisto dohliada ministerstvo zdravotníctva. 

Focal points' contact details

 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  Ulica grada Vukovara 78,
  10 000
  Zagreb
  Croatia
  Contact person: Marina PRELEC
  E-mail address:
  marina.prelec [at] mrosp.hr