Švédsko

Švédsky úrad pre pracovné prostredie Mynak je v mene švédskej vlády a parlamentu od roku 2019 národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Úrad Mynak ako kontaktné miesto koordinuje spoluprácu zástupcov vlády, zamestnávateľov a zamestnancov s cieľom posilniť vnútroštátnu a medzinárodnú prácu v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Švédsky úrad pre pracovné prostredie je národné vedomostné centrum pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a medzi jeho úlohy patrí:

 • zbierať, zostavovať a šíriť existujúce poznatky založené na výskume o práci a pracovnom prostredí,
 • hodnotiť a analyzovať účinky vykonávaných reforiem a vládnych iniciatív,
 • pomáhať identifikovať a riešiť medzery vo vedomostiach a oblasti rozvoja,
 • monitorovať a podporovať rozvoj poznatkov na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni,
 • monitorovať a podporovať rozvoj organizácií v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Focal points' contact details

 • Swedish Agency for Work Environment Expertise
  Norra Slottsgatan 8
  803 20
  Gävle
  Sweden
  Contact person: Therese FLORENTIN
  E-mail address:
  Therese.Florentin [at] mynak.se