Storbritannia

Arbeidstilsynet – Health and Safety Executive (HSE) – ivaretar knutepunkt-funksjonen i Storbritannia, med støtte fra HSE Northern Ireland (HSENI), partene i arbeidslivet og andre.

Når det gjelder regulering av helse og sikkerhet på arbeidsplassen, har Storbritannia tradisjoner som strekker seg helt tilbake til 1800-tallet. Grunnlaget for dagens HMS-system ble lagt i Health and Safety at Work etc. Act 1974. Lovgivningen bygger på et enkelt men stadig like gyldig prinsipp, nemlig at det er dem som skaper risikoene som er best plassert til å kontrollere dem. Systemet har tålt tidens tann, og Storbritannias historikk når det gjelder HMS-resultater er blant verdens beste. HSEs strategi anerkjenner at en verden i endring byr på nye utfordringer for HMS-systemet som helhet, og har som mål å møte disse på best mulig måte.

I grove trekk kan man si at HSE håndhever HMS-lovgivningen på industriarbeidsplasser, mens over 400 lokale myndigheter håndhever den på handelsrelaterte arbeidsplasser. Office of Rail Regulation (ORR) håndhever lovgivningen i jernbanesektoren. Nærmere informasjon finner du på www.hse.gov.uk/pubns/web42.pdf

Det finnes tilsvarende ordninger for Nord-Irland.

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Health and Safety Executive
Caxton House (7th Floor) Tothill StreetLondon
SW1H 9NA London
Storbritannia
Contact person:
Hefin DAVIES