Gode arbeidsplasser stopper pandemien

Image

COVID-19: Ressurser for arbeidsplassen

COVID-19-pandemien er en av de største utfordringene som samfunn og virksomheter har stått overfor. Det vil bare være mulig å overvinne denne utfordringen hvis vi samarbeider for å stoppe spredningen av denne sykdommen og gi et trygt og sunt arbeidsmiljø for både hjemmebaserte arbeidstakere og de som vender tilbake til sine vanlige arbeidsplasser. Denne seksjonen presenterer en samling veiledningsdokumenter, bevisstgjøringsmateriell og ytterligere koblinger om emnet.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Konsekvensene av lang covid for arbeidstakere og arbeidsplasser, og hvordan HMS kan bidra

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

På arbeidsplasser der arbeidstakere kan bli eksponert for et virus, som tilhører kategorien biologiske agenser, må arbeidsgivere foreta en risikovurdering på arbeidsplassen og iverksette egnede tiltak. Veiledningen som er presentert på denne siden tar sikte på å støtte arbeidsgiverne i disse forpliktelsene. De minimumsrettslige kravene er fastsatt i direktivet om biologiske agenser. Mer informasjon om temaet finnes i vår seksjon om farlige stoffer (underseksjon biologiske agenser).

EU-veiledning

Hva kan arbeidsplasser gjøre i praksis for å bidra til å håndtere denne pandemien og beskytte arbeidstakerne? Kunnskap og bevissthet er nøkkelen - alle må være godt informert om hvordan viruset sprer seg, symptomene på infeksjon og hvordan de kan minimere eksponeringen. Veiledningen vår hjelper organisasjonene til å formidle til arbeidstakerne den informasjonen de trenger og iverksette tiltak for å forhindre smitte.

COVID-19: Tilbake til arbeidsplassen - tilpasse arbeidsplasser og beskytte arbeidstakere (en PDF-versjon

Bevisstgjøringsvideo Napo i…stopp pandemien

Arbeid på avstand

Epidemics and the Workplace

Med tanke på den nåværende konteksten som skyldes COVID-19-pandemien, blir millioner av europeiske arbeidere tvunget til å jobbe hjemmefra på heltid med det formål å redusere sjansene for å pådra seg viruset. Dette er en ny virkelighet som kan gå ut over vår fysiske og mentale helse. Veiledningen viser hvordan folk effektivt kan beskytte seg selv mens de arbeider hjemmefra.

Praktiske tips for å jobbe hjemmefra på en så sunn, sikker og effektiv måte som mulig

MSL-database med praktiske verktøy og veiledning: arbeide på avstand

Bevisstgjøringsvideo Napo…arbeider på avstand for å stoppe pandemien

Ressurser fra EU og internasjonale organisasjoner

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming