Gode arbeidsplasser stopper pandemien

Image

COVID-19: Ressurser for arbeidsplassen

COVID-19-pandemien er en av de største utfordringene som samfunn og virksomheter har stått overfor. Det vil bare være mulig å overvinne denne utfordringen hvis vi samarbeider for å stoppe spredningen av denne sykdommen og gi et trygt og sunt arbeidsmiljø for både hjemmebaserte arbeidstakere og de som vender tilbake til sine vanlige arbeidsplasser. Denne seksjonen presenterer en samling veiledningsdokumenter, bevisstgjøringsmateriell og ytterligere koblinger om emnet.

På arbeidsplasser der arbeidstakere kan bli eksponert for et virus, som tilhører kategorien biologiske agenser, må arbeidsgivere foreta en risikovurdering på arbeidsplassen og iverksette egnede tiltak. Veiledningen som er presentert på denne siden tar sikte på å støtte arbeidsgiverne i disse forpliktelsene. De minimumsrettslige kravene er fastsatt i direktivet om biologiske agenser. Mer informasjon om temaet finnes i vår seksjon om farlige stoffer (underseksjon biologiske agenser).

EU-veiledning

Hva kan arbeidsplasser gjøre i praksis for å bidra til å håndtere denne pandemien og beskytte arbeidstakerne? Kunnskap og bevissthet er nøkkelen - alle må være godt informert om hvordan viruset sprer seg, symptomene på infeksjon og hvordan de kan minimere eksponeringen. Veiledningen vår hjelper organisasjonene til å formidle til arbeidstakerne den informasjonen de trenger og iverksette tiltak for å forhindre smitte.

Konsekvensene av lang covid for arbeidstakere og arbeidsplasser, og hvordan HMS kan bidra

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19-infeksjon og langvarig COVID – guide for arbeidstakere

Covid-19-infeksjon og langvarig COVID – guide for ledere

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

Prøv OiRA, risikovurderingsverktøy for covid-19

Bevisstgjøringsvideo Napo i…stopp pandemien

Arbeid på avstand

Med tanke på den nåværende konteksten som skyldes COVID-19-pandemien, blir millioner av europeiske arbeidere tvunget til å jobbe hjemmefra på heltid med det formål å redusere sjansene for å pådra seg viruset. Dette er en ny virkelighet som kan gå ut over vår fysiske og mentale helse. Veiledningen viser hvordan folk effektivt kan beskytte seg selv mens de arbeider hjemmefra.

Praktiske tips for å jobbe hjemmefra på en så sunn, sikker og effektiv måte som mulig

MSL-database med praktiske verktøy og veiledning: arbeide på avstand

Bevisstgjøringsvideo Napo…arbeider på avstand for å stoppe pandemien

Ressurser fra EU og internasjonale organisasjoner

Europakommisjonen: Guidelines for the protection of seasonal workers

Europakommisjonen: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Biologiske agenser

Vi har som mål å øke bevisstheten om eksponering for disse farene på jobben og gi mer informasjon om de tilhørende helseproblemene, som ikke bare inkluderer smittsomme sykdommer, men også kreft og allergier.

Biologiske agenser og arbeidsrelaterte sykdommer: resultater fra en litteraturgjennomgang, ekspertundersøkelse og analyse av overvåkingssystemers

Biologiske agens og forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer: en gjennomgang 

Epidemier og arbeidsplassen

Biologiske agenser

Eksponering for biologiske agenser og helseproblemer i den forbindelse for helsepersonell

Eksponering for biologiske agenser og helseproblemer i den forbindelse i yrker som har med dyr å gjøre

Biologiske agenser og tilknyttede arbeidsrelaterte sykdommer i yrker som innebærer reising eller kontakt med reisende

Eksponering for biologiske agenser og helsevirkninger i den forbindelse innen avfallshåndtering og rensing av avløpsvann

Eksponering for biologiske agenser og helseproblemer i den forbindelse i jordbruket