Praktiske verktøy og veiledning om muskel- og skjelettlidelser

For en enklere vurdering og håndtering av risiko forbundet med muskel- og skjelettlidelser av arbeidsplassene, inneholder vår brukervennlige database en rekke praktiske verktøy og veiledningsmateriell som har vært utviklet på EU- og nasjonalt nivå.

Ressursene omfatter casestudier og visuelle materialer og dekker et bredt spekter av sektorer, faretyper og forebyggende tiltak. Noen av dem er spesielt utviklet for visse aktører, for eksempel arbeidsgivere, arbeidere eller ledere, og noen for håndtering av muskel- og skjelettlidelser blant bestemte grupper av arbeidstakere. Ressursene kan filtreres av hvilken som helst av disse eller av en rekke andre kategorier, så det kan ikke være lettere å finne nøyaktig hva du leter etter.