Kriterier for å delta

Fristen for påmelding til Prisen for god praksis i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen er utløpt

Hvilke typer god praksis kan nomineres?

Alle eksempler som viser hvordan arbeidsrelatert stress og psykososial risiko har blitt håndtert på en effektiv måte, kan sendes inn. Bidragene bør tydelig vise hvordan god praksis er gjennomført på arbeidsplassen (hypotetiske eksempler vil ikke bli vurdert) og kan omfatte dokumentasjon på:

 • en grundig vurdering av psykososial risiko på arbeidsplassen, etterfulgt av praktiske aktiviteter som tar sikte på å forebygge eller redusere psykososial risiko og som jennomføres ved bruk av en interaktiv tilnærming;
 • organisatoriske tiltak for å redusere arbeidsrelatert stress på ulike intervensjonsnivåer, primært nivå (eliminere risikoer), sekundært nivå (beskytte arbeidstakerne mot risikoer som ikke kan elimineres), tertiært nivå (hjelpe arbeidstakerne som lider av stress og psykososiale problemer);
 • organisatoriske tiltak som fokuserer på topplederes og mellomlederes rolle når det gjelder å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • gjennomføring av en helhetlig tilnærming til HMS på arbeidsplassen, herunder vurdering og håndtering av psykososial risiko og fremming av psykisk helse
 • utvikling og innføring av praktiske verktøy for vurdering og håndtering av stress og psykososial risiko på arbeidsplassen.

Hva bør de nominerte bidragene vise?

Dommerpanelet vil se etter eksempler på:

 • reell og effektiv håndtering av psykososial risiko og arbeidsrelatert stress,
 • nyskapende tiltak på arbeidsplassen,
 • vellykket gjennomføring av tiltak,
 • reelle og synlige forbedringer med hensyn til helse, miljø og sikkerhet,
 • at det tas hensyn til mangfoldet i arbeidsstyrken,
 • effektiv medvirkning og engasjement hos de ansatte og deres representanter,
 • at tiltaket er bærekraftig på sikt,
 • at praksisen kan overføres til andre arbeidsplasser (også i andre medlemsstater og til små og mellomstore bedrifter),
 • aktualitet (tiltaket bør være av nyere dato og ikke vært gjenstand for omfattende omtale).

I tillegg bør tiltaket oppfylle og, ideelt sett, gå lenger enn relevante lovkrav i de medlemsstater der det er gjennomført. Tiltak som fokuserer på enkeltpersoner, f.eks. opplæring, bør også vise at de er et ledd i en bredere satsing på håndtering av psykososial risiko på arbeidsplassen.

Eksemplene på god praksis bør ikke utelukkende være utarbeidet med tanke på forretningsmessig gevinst. Dette gjelder produkter, verktøy eller tjenester som blir, eller kan bli, markedsført.

Hvem kan delta?

Alle organisasjoner og bedrifter i EUs medlemsstater, søkerland, potensielle søkerland og EFTA er velkommen til å sende inn bidrag:

 • enkeltforetak
 • foretak eller organisasjoner i forsyningskjeden for produkter, utstyr eller personell
 • tilbydere av opplæring og utdanning
 • arbeidsgiverorganisasjoner, bransjeforeninger, fagforeninger og frivillige organisasjoner
 • regionale og lokale HMS-tjenester, forsikringsaktører og andre relevante organisasjoner
 • offisielle partnere i kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»

Hvordan deltar man?

Prisen for god praksis koordineres på nasjonalt plan av EU-OSHAs nettverk av nasjonale kontaktpunkter (www.healthy-workplaces.eu/fops). Det nasjonale kontaktpunktet i ditt land vil gi deg opplysninger om hvordan du kan delta i konkurransen.

De innsendte bidragene vil først bli vurdert på nasjonalt plan. De nasjonale vinnerne går deretter videre til den felleseuropeiske konkurransen, der de endelige vinnerne vil bli kåret.

Hvis du tilhører et multinasjonalt selskap eller en europeisk organisasjon som er offisiell partner av kampanjen, kan du søke direkte til EU-OSHA. Opplysninger om hvordan du kan delta i Prisen for god praksis på europeisk plan kan få du hos gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Mer informasjon finner du i flygebladet om Prisen for god praksis 2014-2015.