Seminarrapporter

Image
Seminar reports

Som et ledd i arbeidet vårt for å skape bevissthet og dele informasjon, gode praksiser og råd med et bredt spekter av målgrupper organiserer vi mange forskjellige arrangementer i løpet av året. Det kan være alt fra mindre seminarer der interessentene våre kommer sammen med HMS-eksperter for å presentere og drøfte funnene fra publikasjonene våre, til arrangementer på medlemsstatsnivå som organiseres i samarbeid med kontaktpunktene våre, symposier på store internasjonale konferanser, som verdenskongressen om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, eller våre egne europeiske toppmøter, som markerer avslutningen på Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene våre.

Selv på de største arrangementene våre er det umulig å invitere alle som er interessert i å delta. Derfor ønsker vi å gi deg muligheten til å delta "virtuelt": I denne seksjonen vil du finne foredragene som er holdt, et sammendrag av diskusjonene som fant sted etter hvert foredrag, og en generell oppsummering fra arrangementet. Såfremt ressursene våre tillater det, blir sammendragene publisert på alle de offisielle EU-språkene.

2014 - Seminars

2012 - Seminars