Juridisk meddelelse

Ansvarsfraskrivelse

Det europeiske arbeidsmiljøorganet vedlikeholder dette nettstedet for å styrke allmennhetens tilgang til informasjon om arbeidsmiljøorganets aktiviteter og som et verktøy for tilgjengeliggjøring av informasjon om HMS-relaterte emner. Vi har som mål å sikre at opplysningene er à jour og nøyaktige. Vi vil prøve å korrigere feil vi blir gjort oppmerksom på. Arbeidsmiljøorganet frasier seg imidlertid ethvert ansvar med hensyn til informasjonen på dette nettstedet.

Denne informasjonen er:

  • utelukkende av generell karakter, og er ikke ment å gjelde for særskilte omstendigheter knyttet til en bestemt fysisk eller juridisk person,
  • ikke nødvendigvis utfyllende, fullstendig, nøyaktig eller à jour,
  • noen ganger lenket til eksterne nettsteder som er utenfor arbeidsmiljøorganets kontroll, og som arbeidsmiljøorganet ikke påtar seg noe ansvar for,
  • ikke ment å utgjøre faglige eller juridiske råd (hvis du ønsker rådgivning i en konkret sak, bør du henvende deg til en fagperson med egnede kvalifikasjoner).

Målet vårt er å minimere forstyrrelser som følge av tekniske feil. Imidlertid kan data eller informasjon som finnes på nettstedet, være opprettet eller strukturert i filer eller formater som ikke er feilsikre, og vi kan ikke garantere at tjenesten vår ikke vil bli avbrutt eller på annen måte berørt av slike problemer. Arbeidsmiljøorganet påtar seg ikke noe ansvar for problemer som måtte oppstå som følge av bruk av dette nettstedet eller eksterne nettsteder som det lenkes til.

Denne ansvarsfraskrivelsen er ikke ment å begrense arbeidsmiljøorganets ansvar ved brudd på krav i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning og er heller ikke ment som en ansvarsfraskrivelse i saker hvor ansvar ikke kan fraskrives i henhold til samme lovgivning.

Oversettelse levert av Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organer (CdT, Luxembourg), basert på engelsk original.

 

Opphavsrett

© Det europeiske arbeidsmiljøorganet

Med mindre annet er angitt, er gjengivelse tillatt med kildeangivelse.
Der det er nødvendig å innhente tillatelse til bruk av tekst- eller multimedieinformasjon (lyd, bilder, programvare osv.), skal en slik tillatelse oppheve ovennevnte generelle tillatelse og klart angi eventuelle bruksbegrensninger.