HMS-regelverk

EU-direktivene fastsetter minstekrav og grunnleggende prinsipper, som prinsippet om forebygging og risikovurdering, samt ansvarsområdene til arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er på plass en rekke europeiske retningslinjer som skal lette gjennomføringen av EU-direktivene og europeiske standarder som vedtas av europeiske standardiseringsorganisasjoner.

Du kan finne mer informasjon om helse og sikkerhet på arbeidsplassen på nettstedet til Europakommisjonens generaldirektorat for sysselsetting og sosiale spørsmål. EUs strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014–2020 definerer viktige strategiske mål med sikte på å redusere forekomsten av arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer i EU.

De følgende seksjonene inneholder informasjon om europeisk regelverk og gjennomføringen av dette samt andre praktiske dokumenter om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, inndelt etter emne.