EU-OSHAs flerspråklige tesaurus om arbeidssikkerhet og helseterminologi lister opp ord gruppert i et hierarki. Den inkluderer synonymer og antonymer for disse ordene og noen definisjoner.

Last ned
InfoLast ned de komplette EU-OSHA tesaurus-termene i Excel-format. Velg språk fra boksen.

EU-OSHA tesaurus