Priser

Finn ut mer om Prisene for god praksis – ett av høydepunktene til hver av EU-OSHAs Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjer – samt Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen.

Prisene for god praksis feirer ledende eksempler på at ledere og arbeidsgivere som jobber sammen for å oppnå god HMS. Ved å fremheve fordelene bidrar prisene til at flere selskaper innser at godt HMS-arbeid er en viktig del av virksomheten. Alle europeiske arbeidsgivere og arbeidstakere, så vel som partene i arbeidslivet, HMS-utøvere og HMS-rådgivere inviteres til å sende inn forslag.

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen blir gitt til den beste arbeidsrelaterte dokumentaren på dokumentarfilmfestivalen Doclisboa. Innsendingene skal øke bevisstheten om HMS på arbeidsplassen, med fokus på «mennesket i et arbeidsliv i endring». Tidligere vinnere har hentet inspirasjon fra et bredt spekter av områder i arbeidsverdenen.