På innsiden hos EU-OSHA

Finn ut hvem vi er, hva vi gjør, hvordan vi er organisert, og hva misjonen vår og mandatet vårt går ut på.

EU-OSHA er EUs informasjonsorgan for spørsmål knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Arbeidet vårt inngår i grunnlaget for Europakommisjonens strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021–2027 og andre relevante EU-strategier og -programmer.

I denne delen kan du lese mer om våre viktigste aktiviteter og styringsordninger. Pressekontoret vårt tilbyr all støtten du trenger i forbindelse med dekning av HMS-saker. Ta kontakt eller les siste nytt. Du kan også finne ut mer om de nasjonale kontaktpunktene som vi samarbeider med for å oppnå målene våre. Eller kanskje du er interessert i å arbeide for oss selv? Enten du skal delta i en anbudskonkurranse eller ønsker å søke på en jobb hos oss, finner du informasjonen du trenger i denne delen.