Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER)

Image

EU-OSHAs europeiske bedriftsundersøkelse om nye og framvoksende risikoer (ESENER) er en omfattende spørreundersøkelse som tar for seg hvordan arbeidsplassene i Europa i praksis håndterer helse- og sikkerhetsrisikoer.

Tusenvis av virksomheter og organisasjoner over hele Europa blir bedt om å fylle ut et spørreskjema som fokuserer på:

Resultatene fra disse intervjuene suppleres av sekundæranalyser av en rekke dyptgående studier som fokuserer på bestemte emner. Studiene bruker kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for å gjøre det lettere å forstå de viktigste funnene fra undersøkelsen.

ESENER 2024

ESENER 2019

ESENER 2014

ESENER 2009