Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER)

EU-OSHAs europeiske bedriftsundersøkelse om nye og framvoksende risikoer (ESENER) er en omfattende spørreundersøkelse som tar for seg hvordan arbeidsplassene i Europa i praksis håndterer helse- og sikkerhetsrisikoer.

Tusenvis av virksomheter og organisasjoner over hele Europa blir bedt om å fylle ut et spørreskjema som fokuserer på:

Resultatene fra disse intervjuene suppleres av sekundæranalyser av en rekke dyptgående studier som fokuserer på bestemte emner. Studiene bruker kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for å gjøre det lettere å forstå de viktigste funnene fra undersøkelsen.

ESENER 2019

Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-3) har blitt gjennomført i 2019. Feltarbeidet omfatter over 45 000 virksomheter i alle størrelsesklasser og bransjer i 33 land i Europa. 

De første resultatene er nå tilgjengelige.

Les rapporten for å finne ut om hovedfunnene til ESENER 2019.

Flere rapporter og en datavisualisering følger i 2020 og senere.

 

ESENER 2014

ESENER 2009