Ledende personell


Direktør

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar har jobbet i EU-OSHA siden 1998, men fokuserte da på forskningskoordinering og framvoksende risikoer, og hadde ansvaret for den første europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER). Fra 2012 til 2021 var han leder for EU-OSHAs enhet for forebygging og forskning, som utvikler HMS-innhold for byrået. Fra 2021 til han ble formelt utnevnt til direktør i 2023, hadde han rollen som midlertidig direktør.

William har en bachelorgrad i rettsvitenskap og en mastergrad i ergonomi. Før han begynte i EU-OSHA, forsket han på bedrifters sikkerhetskultur og i privat sektor som ergonomikonsulent og forskningsleder for HMS-prosjekter.

Interesseerklæringer – CV

Leder for Kommunikasjons- og markedsføringsenheten

Coming soon

Leder for Enhet for forebygging og forskning

Coming soon

Leder for Ressurs- og servicesenteret

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo begynte i EU-OSHA i september 2023. Som leder for ressurs- og tjenesteenheten leder hun teamet som forvalter HR, finans, innkjøp, dokumentasjon, internkontroll og fasilitetsstyring.

Før Donianzu begynte i EU-OSHA, jobbet hun i Det europeiske fiskerikontrollbyrå (EFCA) i Vigo i mer enn 16 år, først som leder for sektorfinansiering og innkjøp og senere som nestleder for ressurs- og IKT-enheten.

Interesseerklæringer – CV