Støtter Den europeiske søylen for sosiale rettigheter

Image

EU-OSHA gir sin fulle støtte til Den europeiske søylen for sosiale rettigheter og arbeider for trygge, sunne og godt tilrettelagte arbeidsplasser i Europa.

EU-søylen, som ble proklamert av Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen i fellesskap den 17. november 2017, legger til rette for en høy grad av beskyttelse for arbeidstakerne, uavhengig av alder, mot HMS-risikoer.

Dette er særlig viktig i forbindelse med EU-søylen, som tar sikte på å sikre grunnleggende sosiale rettigheter, herunder rettferdige arbeidsvilkår, like muligheter og adgang til arbeidsmarkedet. Som det framgår av et av de sentrale 20 prinsippene: “Arbeidstakere har rett til et arbeidsmiljø tilpasset deres behov slik at de kan stå lenger i arbeidslivet.”

Et lenger og friskere yrkesaktivt liv kan redusere usikkerhet samtidig som produktiviteten økes. Et godt arbeidsmiljø innebærer mange fordeler, som redusert sykefravær og lavere helsekostnader, at arbeidstakerne blir stående lenger i arbeidslivet, det stimulerer til mer effektive arbeidsmetoder og teknologier, i tillegg til at det bidra til en bedre balanse mellom arbeid og privatliv.

Mot en europeisk søyle for sosiale rettigheter

Last ned alt kampanjemateriell om Den europeiske søylen for sosiale rettigheter