Bli en mediepartner til EU-OSHA

Våre mediepartnere består av en eksklusiv samling journalister og redaktører fra EUs medlemsstater som mener det er viktig å aktivt styrke vernet av arbeidstakerne og fremme et godt arbeidsmiljø. 

Mediesamarbeidet har spesielt fokus på Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene og medieaktører eller publikasjoner bør involveres betydelig.

The main contact person should have a professional working knowledge of English, as all communication will be in English.

Hvis du er interessert i å delta, kontakt news@osha.europa.eu.