Bli mediepartner av den sunne arbeidsplasskampanjen

Mediepartnerne våre arbeider sammen med oss for å øke bevisstheten om temaene for kampanjen, ved å bruke sine forskjellige kanaler for markedsføring og promotering. Mediepartnerne våre utgjør et nettverk av journalister og redaktører fra hele Europa som er interessert i å fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Partnerskapsstatusen er forbeholdt medier og publikasjoner som har vilje og mulighet til å involvere seg aktivt i kampanjen.

Hovedkontakten skal ha en profesjonell kunnskap om engelsk, da all kommunikasjon vil være på engelsk.

For mer informasjon om fordelene ved å bli en mediepartner og hvordan du kan søke, se tilbudet om kampanjepartnerskap for media (bare på engelsk).