Bli en mediepartner til EU-OSHA

Du kan søke om å ta del i vår nye ordning for mediepartnere fra og med oktober 2020.

Våre mediepartnere består av en eksklusiv samling journalister og redaktører fra EUs medlemsstater som mener det er viktig å aktivt styrke vernet av arbeidstakerne og fremme et godt arbeidsmiljø. 

Mediesamarbeidet har spesielt fokus på Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene og medieaktører eller publikasjoner bør involveres betydelig.

Hovedkontakten må inneha gode engelskkunnskaper på fagmessig nivå, da all kommunikasjon vil være på engelsk.

 

Share this on: