Kontakt oss

EU-OSHA utarbeider, samler inn, analyserer og sprer informasjon om HMS-spørsmål med henblikk på å bedre HMS-situasjonen på arbeidsplassene i Europa.

Nettstedene våre er fullt søkbare og har omfattende dekning av HMS-problemstillinger. Vi foreslår at du prøver å finne informasjonen på vårt nettsted og i OSHwiki

Hvis du imidlertid ikke finner akkurat den informasjonen du ser etter, kan du sjekke om spørsmålet ditt finnes blant ofte stilte spørsmål nedenfor, og hvis ikke, kontakte oss ved hjelp av kontaktskjemaet.

Vi vil gjøre vårt beste, med våre begrensede ressurser, for å gi deg et svar innen to uker. Du kan skrive til oss på alle EUs offisielle språk, men vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før vi får oversatt meldingen din og svaret vårt. Meldinger på engelsk vil kunne besvares raskere ettersom alle våre ansatte behersker engelsk. Vi har som mål å besvare alle henvendelser så raskt som mulig.

Image
miribilla building

 

Det europeiske arbeidsmiljøorganet
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPANIA
E-post: information at osha dot europa dot eu

Hvordan nå oss

 

 

Kontaktkontoret i Brussel
European Agency for Safety and Health at Work,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussel, Belgia
Tlf.: +32 2 401 68 59
Faks: +32 2 401 68 68
E-post: obrien at osha dot europa dot eu

OFTE STILTE SPØRSMÅL

 • 1. Hvor kan jeg få råd om et HMS-problem som gjelder mine arbeidsvilkår?

  EU-OSHA er et informasjonsorgan, og du finner nyttig informasjon og tips på nettstedet vårt om ulike arbeidsrelaterte helseproblemer, som stress, trakassering, hudsykdommer osv.

  Dessverre har ikke EU-OSHA lov til å gi råd i konkrete problemstillinger, bidra i rettssaker eller påvirke lokale eller nasjonale myndigheter. Vi anbefaler at du begynner med å kontakte ditt nasjonale kontaktpunkt.

  De vil sette deg i kontakt med det nasjonale organet/myndigheten som kan hjelpe deg med din sak.

 • 2. Hvordan kan jeg søke erstatning for en arbeidsulykke eller arbeidsrelatert sykdom?

  Systemene for erstatning er forskjellige i de ulike medlemsstatene og avhenger av bransje, arbeidsaktivitet og yrkesstatus. Du finner informasjon for den enkelte medlemsstat gjennom de nasjonale kontaktpunktene. Generell informasjon for EU-borgere som bor og arbeider utenlands, finnes gjennom Europakommisjonen.

 • 3. Er EU-OSHA ansvarlig for EUs HMS-politikk og gjennomføringen av den?

  EU-OSHA er EUs informasjonsorgan for spørsmål knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Arbeidet vårt inngår i grunnlaget for Europakommisjonens strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (2014–20) og andre relevante EU-strategier og -programmer, som Europa 2020. EU-OSHA er imidlertid ikke involvert i utformingen av europeisk regelverk eller politikk. Dette er Europakommisjonens rolle. EU-OSHA har heller ikke ansvar for å inspisere arbeidsplasser eller håndheve europeisk eller nasjonalt regelverk.
 • 4. Hvor finner jeg statistikk på EU-plan om arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer og kostnader forbundet med disse?

  Du finner informasjon om statistikk, spørreundersøkelser og andre nyttige lenker i seksjonen Undersøkelser og statistikk på dette nettstedet. EU-OSHAs ESENER-undersøkelser ser på hvordan europeiske arbeidsplasser håndterer HMS-risikoer i praksis.

  Europakommisjonen har sin egen statistikkinformasjonstjeneste, Eurostat – her er noen lenker du kanskje kan finne interessante:

 • 5. Hvor finner jeg statistikk, standarder og regelverk på nasjonalt plan? Og vil informasjonen være tilgjengelig på ulike EU-språk?

  Noe informasjon om nasjonale lover og forskrifter om helse og sikkerhet på arbeidsplassen finnes på nettstedet vårt. I tillegg vil ditt nasjonale knutepunkt også kunne gi deg råd om hvor du finner mer informasjon. Mye av informasjonen som finnes på knutepunktenes nettsteder, er tilgjengelig på det respektive lands språk. I tillegg har de fleste medlemsstatene en del informasjon på engelsk.

 • 6. Hvor finner jeg informasjon om EUs HMS-regelverk?

  Informasjon om EU-direktiver, retningslinjer og standarder for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, gruppert etter emne, finnes i seksjonen HMS-regelverk på dette nettstedet. Den fullstendige teksten til EU-direktivene på alle EU-språk, samt mer informasjon, finner du på Europakommisjonens nettsted Eur-Lex.

  Det er verdt å huske at EU-direktivene fastsetter minstekrav, og at medlemsstatene kan velge å innføre strengere regler når de innarbeider HMS-direktiver i nasjonal lovgivning. Kravene som gjelder, kan derfor variere fra en medlemsstat til en annen.

 • 7. Hvordan får jeg tak i kopier av europeiske standarder?

  De nasjonale medlemmene av de europeiske standardiseringsorganisasjonene selger dem som nasjonale standarder eller utkast til standarder. Du finner mer informasjon hos Den europeiske standardiseringsorganisasjon.

 • 8. Hvordan får jeg tak i rapportene EU-OSHA produserer?

  Alle publikasjonene våre er tilgjengelige i seksjonen for publikasjoner på dette nettstedet. Disse kan leses på nett og lastes ned gratis. Trykte eksemplarer kan bestilles via EUs nettbokhandel.

 • 9. Kan jeg gjengi materiale som EU-OSHA har laget?

  Ja, så lenge du krediterer EU-OSHA på følgende måte:

  © Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA), [dato]. Gjengivelse er tillatt med kildeangivelse.

  Merk at du ikke må gjøre vesentlige endringer i teksten eller illustrasjonene uten uttrykkelig tillatelse fra EU-OSHA.

 • 10. Hvor finner jeg ressurser til opplæringsformål?

  Selv om EU-OSHA ikke tilbyr ressurser spesielt for opplæring, finnes det informasjon om relevante emner i seksjonen Temaer, og noen av publikasjonene våre inneholder casestudier om opplæring. Det finnes også korte PowerPoint-presentasjoner som kan tilpasses opplæringsformål, på https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Til opplæring finnes det også et flott sett med ressurser i form av korte, språkløse animasjonsfilmer med karakteren Napo. De kan lastes ned fra Napo-nettstedet og gir en munter og diskusjonsvekkende innføring i ulike HMS-emner. De nettbaserte opplæringsmodulene “Napo for lærere”, med grunnleggende HMS-kunnskap på barnetrinnet, er også tilgjengelig gratis. 

  I tillegg kan man finne informasjon om undervisning i skolen og videreutdanning i seksjonen HMS inn i undervisningen på dette nettstedet.

  Andre gode informasjonskilder er de nasjonale kontaktpunktene, Den europeiske opplæringsstiftelse, Cedefop (Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring) og ENETOSH (Det europeiske nettverk for utdanning og opplæring i HMS).

 • 11. Kan EU-OSHA støtte eller annonsere for kommersielle produkter eller tjenester?

  Dessverre kan ikke EU-OSHA støtte eller annonsere for noen kommersielle produkter eller tjenester.
 • 12. Vil EU-OSHA være interessert i å finansiere prosjektet mitt?

  Vi gir prinsipielt ikke økonomisk støtte til eksterne prosjekter.

  Dokumentet "Finansieringsmuligheter i EU for EU-OSHA-interessenter" inneholder informasjon om finansiering i EU med hensyn til HMS. I tillegg har Europakommisjonens generalsekretariat en generell oversikt over tilskudd og lån fra EU, og Europakommisjonen en generell oversikt over offentlige kontrakter og finansiering.

  Hvis prosjektet ditt er knyttet til helse og sikkerhet på nasjonalt plan, anbefaler vi at du tar kontakt med ditt nasjonale kontaktpunkt.