You are here

Kontakt oss

Arbeidsmiljøorganet utarbeider, samler inn, analyserer og sprer informasjon om HMS-spørsmål med henblikk på å bedre HMS-situasjonen på europeiske arbeidsplasser.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Merk at arbeidsmiljøorganet:

 • ikke kan gi personlige råd til enkeltpersoner om deres helse- og sikkerhetssituasjon, eller behandle spesifikke klager som gjelder arbeidsvilkår,
 • ikke kan gi spesifikk informasjon relatert til en bestemt medlemsstat, om for eksempel lovgivning, standarder eller statistikk,
 • ikke kan lete fram spesifikk informasjon på forespørsel, på grunn av begrensede ressurser. Vi har ikke tilgjengelig annen informasjon eller andre publikasjoner enn det som finnes på vårt nettverk av nettsteder,
 • ikke kan gi uttalelser om eller bidra til markedsføringen av kommersielle varer eller tjenester,
 • ikke tilbyr eller sertifiserer HMS-opplæringskurs,
 • ikke er ansvarlig for å utvikle EU-regelverk.

Når det gjelder andre spørsmål, anbefaler vi noen alternative informasjonskilder nedenfor.

Hvis dette standardsvaret ikke besvarer spørsmålet ditt, kan du sjekke vår seksjon for ofte stilte spørsmål eller sende oss en melding via kontaktskjemaet. Du kan skrive til oss på alle EUs offisielle språk, men vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før vi får oversatt meldingen din og svaret vårt. Meldinger på engelsk vil kunne besvares raskere ettersom alle arbeidsmiljøorganets ansatte behersker engelsk. Vi har som mål å besvare alle henvendelser så raskt som mulig.

Andre kilder til nyttig informasjon

Dersom spørsmålet ditt ikke faller inn under arbeidsmiljøorganets virkeområde, kan du prøve følgende organisasjoner eller nettsteder:

Medlemsstatene

For spørsmål som gjelder en bestemt medlemsstat: Sjekk nettstedet til det nasjonale kontaktpunktet.

Regelverk

Informasjon om regelverk: Besøk Kommisjonens nettsted Eur-Lex, som gir gratis tilgang til regelverk (herunder traktater, rettspraksis, forslag til regelverk osv.) på EUs 20 offisielle språk.

Statistikk

Besøk aller først våre sider med statistikk på europeisk plan. Europakommisjonen har sin egen statistiske informasjonstjeneste, Eurostat. Du kan finne relevant statistikk i seksjonen "Population and social conditions", under "Health".

Tekniske standarder

CEN

Europakommisjonen

Europakommisjonens nettsted. Du kan også bruke tjenesten Europe Direct for å få råd om hvem du kan kontakte. Ring 00 800 6 7 8 9 10 11. Det er gratis å ringe dette nummeret fra alle EU-land, og du vil bli satt over til en person som snakker ditt språk.

Europe Direct

Europe Direct

Det europeiske ombud

Det europeiske ombud

Europaparlamentet

Europaparlamentet

Rådet for Den europeiske union

Rådet for Den europeiske union