Napo – Sikkerhet med et smil

Image
Napo — safety with a smile

Som helten i en serie animasjonsfilmer introduserer Napo temaer knyttet til HMS og risikoforebygging på en munter måte som inspirerer til diskusjon.

Napo er en figur som symboliserer en typisk arbeidstaker i en hvilken som helst bransje eller sektor. Han blir til stadighet eksponert for vanlige farer og risikofylte situasjoner på arbeidsplassen. Men han bidrar også aktivt for å identifisere risikoene og komme fram til praktiske løsninger.

Napo har blitt den fremste ambassadøren for EU-OSHAs Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjer, og mange av Napo-filmene er laget i forbindelse med eller som støtte for disse kampanjene. Han opptrer også i egen person på enkelte kampanjearrangementer.

Napo-filmene

Napo og kollegene hans opptrer i en serie filmer som er laget uten tale, slik at alle, uansett bakgrunn og kultur, kan forstå og identifisere seg med figurene. Filmene tar for seg en rekke forskjellige HMS-relaterte temaer, som:

Nye filmer utgis med jevne mellomrom etter hvert som temaene blir identifisert. Filmene produseres av Napo-konsortiet, som består av en liten gruppe europeiske HMS-organisasjoner og EU-OSHA.

Napo på arbeidsplassen

Disse nettressursene er ikke bare utviklet for at organisasjoner kan bruke Napo-filmer til å rette oppmerksomheten mot temaer innen helse og sikkerhet, men også for å gi grunnlag for debatt blant ansatte, både i egen organisasjon og i forsyningskjeden. Ressursene kan også brukes i yrkesrettet opplæring.

Den første serien heter “Forstå muskel- og skjelettlidelser” og kan hjelpe enkeltpersoner og organisasjoner til å reflektere over muskel- og skjelettlidelser, som ryggsmerte, plager i øvre ekstremiteter og belastningsskader, i forbindelse med alle aspekter av en arbeidstakers hverdag. Slike vurderinger kan hjelpe organisasjoner å utvikle helhetsløsninger for å redusere konsekvensene av muskel- og skjelettlidelser, og på den måten lede til fullverdige arbeidsliv for enkeltpersoner, familiene deres og lokalsamfunnene.

Napo for lærere

Napo er også med på å gi grunnskoleelever en innføring i HMS-relaterte temaer. EU-OSHA har, med støtte fra Napo-konsortiet, utarbeidet en nettbasert HMS-verktøykasse for lærere. Undervisningspakkene som tilbys, inneholder:

  • viktige budskap og læringsmål
  • ideer til aktiviteter og nettressurser
  • forslag til undervisningsplaner som er tilpasset skoletimer på 45 minutter

Etter et vellykket pilotprosjekt blir nå undervisningsplanene utvidet og videre utviklet med tanke på utrulling i hele Europa.

Napo-konsortiet

Ideen om et eget filmkonsortium for Napo dukket opp i Det europeiske året for sikkerhet og helse 1992–93, i forbindelse med de europeiske filmfestivalene som Europakommisjonen organiserer.

Kommisjonen har støttet filmfestivalene ut fra en overbevisning om at det er mulig å finne de beste filmene og tilpasse dem slik at de kan brukes i hele EU. Det skulle vise seg lettere sagt enn gjort. Mange filmer var laget av kommersielle produksjonsselskaper som ikke var villige til å fire på sine rettigheter. Kulturforskjeller innebar at bilder, scenarier og stilen generelt gjorde det vanskelig å tilpasse og overføre filmer på tvers av landegrensene.

Etter filmfestivalen i Strasbourg i 1995 møttes fire aktive kommunikasjonsspesialister fra Frankrike, Tyskland, Sverige og Storbritannia for å diskutere hvordan det ville være mulig å produsere en film som skulle kunne brukes i hele Europa.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Napo-konsortiet har åtte medlemmer: AUVA (Østerrike), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland), EU-OSHA (Bilbao, Spania), INAIL (Italia), INRS (Frankrike), SUVA (Sveits) og TNO (Nederland).