Utviklinger innen IKT og digitalisering av arbeidet

Developments in ICT and digitalisation of work

Etableringen av et digitalt indre marked i Europa er blant Europakommisjonens 10 prioriterte områder.

Et framsynsprosjekt fra EU-OSHA ser nærmere på hvordan arbeidslivet påvirkes av den raske utviklingen av digital teknologi, herunder kunstig intelligens og robotteknologi, og de følger dette kan få for helsen og sikkerheten på arbeidsplassen. Prosjektet har som mål å gi beslutningstakere i EU, medlemsstatenes regjeringer, fagforeninger og arbeidsgivere den informasjonen de trenger om endringene som skjer innenfor digital teknologi, og hvordan de påvirker hva slags arbeid som må gjøres, og hvordan det organiseres, og hvilke HMS-utfordringer disse endringene kan føre med seg.

Publikasjoner som er offentliggjort i etterkant av dette prosjektet

Oppfølgingsstudier som ser nærmere på viktige områder og utfordringer 

utforsk alle høringsdokumentene fra ekspertene på IKT/digitalisering og HMS

Disse aktivitetene bør bidra til å sikre trygge og helsefremmende arbeidsplasser i framtiden, i tråd med en smart, bærekraftig og inkluderende vekst i EU.