Innvirkningen av kunstig intelligens på arbeidsmiljøet

Keywords:

Innvirkning av kunstig intelligens (AI) på arbeidsplassen kan skape muligheter, men også nye utfordringer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS), dets styring og regulering. Automatisering av oppgaver ved bruk av roboter kan fjerne arbeidstakere fra farlige situasjoner, og samarbeidsroboter kan lette tilgang til arbeid for eldre arbeidstakere eller funksjonshemmede.

KI har også tilrettelagt for fremveksten av nye kontroll- og overvåkingsformer for arbeidstakere basert på innsamlingen av store mengder sanntidsdata. Disse nye formene kan ses som en mulighet for å forbedre HMS-overvåking, redusere eksponering for ulike risikofaktorer og gi tidlige varsel om stress, helseproblemer og utmattelse. De kan imidlertid også gi opphav til juridiske, regulatoriske og etiske spørsmål samt bekymringer knyttet til HMS.

 

Last ned in: cs | da | de | en | es | fi | fr | hr | it | no | pt | sl | sv |