OSHwiki

Image
OSHwiki logo

OSHwiki er et samarbeidsbasert nettleksikon med nøyaktig og pålitelig informasjon om helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Alle har tilgang til å slå opp, følge og dele artikler i OSHwiki, og godkjente forfattere kan bidra raskt og enkelt til denne stadig voksende kunnskapsbasen. Vi håper at OSHwiki vil bidra til en kultur som oppfordrer til medvirkning, og utgjøre en ideell plattform der det HMS-faglige miljøet kan bygge nettverk og skape samarbeid og synergieffekter.

Hvem bidrar til OSHwiki, og hvordan?

Godkjente forfattere kan redigere, utdype eller oversette eksisterende innhold, som fordeler seg på følgende hovedkategorier:

Godkjente forfattere kan også legge til nytt innhold om emner de er særlig interessert i.

Bli med i OSHwiki-fellesskapet!

Hvis du tilhører en anerkjent HMS-faglig eller vitenskapelig organisasjon og ønsker å bli med i nettverket av godkjente forfattere, kan du fylle ut dette skjemaet og sende det til info@oshwiki.eu

OSHwikis vitenskapskomité

Det grunnleggende innholdet i OSHwiki er utarbeidet av de fremste HMS-instituttene i Europa. Representanter for noen av disse instituttene utgjør OSHwikis vitenskapelige komité, som veileder EU-OSHA i strategiske spørsmål og utforsker det videre potensialet for samhandling og deltakelse gjennom bruk av OSHwiki. 
Share this on: