Hva vi gjør

Image

Vi arbeider for å gjøre Europas arbeidsplasser tryggere, sunnere og mer produktive – til fordel for både bedrifter, arbeidstakere og myndigheter. Vi fremmer en kultur for risikoforebygging for å forbedre arbeidsvilkårene i Europa.

Bli kjent med EU-OSHA: Sjekk ut presentasjonsvideoen vår!

Våre viktigste aktiviteter

 • Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene – våre toårige kampanjer øker bevisstheten om HMS-temaer i hele Europa
 • OiRA-prosjektet (Online interactive Risk Assessment) – vi tilbyr nettbaserte risikovurderingverktøy som gjør det enkelt for små og mellomstore bedrifter å vurdere og håndtere risikoer på arbeidsplassen
 • ESENER – denne omfattende undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av hvordan helse- og sikkerhetsrisikoer håndteres på arbeidsplassene i Europa
 • OSHwiki – et samarbeidsbasert nettleksikon med nøyaktig og pålitelig informasjon om HMS
 • Framsynsprosjekter – vi retter fokus mot og studerer nye og framvoksende HMS-relaterte risikoer gjennom egne framsynsprosjekter
 • HMS-oversikter – vi utarbeider oversikter innen spesifikke HMS-temaer og identifiserer prioriteringer
 • NAPO-filmer – en serie korte, humoristiske filmer uten tale som tar opp viktige temaer knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Hvordan vi gjør det

 • Kampanjer – for å øke forståelsen av hvor viktig HMS er for arbeidstakere og enkeltbedrifter og for oppnåelsen av europeiske politiske målsettinger
 • Risikoforebygging – ved å utforme og utvikle praktiske verktøy for svært små, små og mellomstore bedrifter for å hjelpe dem i arbeidet med å vurdere risikoer på arbeidsplassen og dele kunnskap og god praksis på HMS-området
 • Partnerskap – med nasjonale myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, EU-organer og -nettverk og private selskaper. Nettverket vårt av nasjonale kontaktpunkter er nøkkelen til at vi lykkes i arbeidet vårt
 • Forskning – identifisere og vurdere nye og framvoksende risikoer på arbeidsplassen og integrere HMS på områder som utdanning, folkehelse og forskning