Karrieremuligheter

Hos EU-OSHA kan vi tilby et stimulerende og internasjonalt arbeidsmiljø. Kontorene våre ligger i Bilbao, en by som er kjent for sitt rike kulturliv.

EU-OSHAs personale har forskjellige profiler, men alle våre ansatte – fra prosjektledere til kommunikasjonsmedarbeidere og administratorer – kjennetegnes av at de har den kompetansen og entusiasmen vi trenger for å være med og gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide.

Finn ut mer om karrieremuligheter i Den europeiske union på nettstedet til European Personnel Selection Office (EPSO).

 

Hvem vi ansetter

For å søke på en ledig stilling i EU-OSHA må du være statsborger av en av EUs 27 medlemsstater eller Island, Liechtenstein eller Norge (partene i EØS-avtalen).

EU-OSHA vektlegger likestilling. Vi vurderer kandidater til ledige stillinger uten å diskriminere på bakgrunn av kjønn, farge, rase, etnisk eller sosial opprinnelse, genetiske trekk, språk, religion eller tro, politisk eller annen overbevisning, tilknytning til nasjonal minoritet, eiendomsbesittelse, fødsel, funksjonshemning, nasjonalitet, alder, seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Les EU-OSHAs personvernpolitikk.

Reservelister

Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen tilgjengelige ledige stillinger i denne seksjonen.

Vacancies - Evaluation underway

Tidligere ledige stillinger

Åpne søknader

Arbeidsmiljøorganet mottar svært mange åpne søknader. Det er derfor dessverre ikke mulig for oss å gi tilstrekkelig oppmerksomhet til hver enkelt søknad. Av denne grunn anbefaler vi deg å bare sende søknad som svar på spesifikke stillingsannonser eller i forbindelse med kunngjorte rekrutteringsprosesser.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke bekrefter mottak av og heller ikke besvarer åpne jobbsøknader eller søknader om praksisplass.

Enquiries

Anmodninger om opplysninger per e-post bes rettet til: info-recruitment at osha.europa.eu

Anmodninger i brevform sendes til: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spania