E-veiledning om forebygging av stress og psykososial risiko

Image
E-guide to managing stress and psychosocial risks

E-veiledningen er spesielt rettet mot behovene til arbeidsgivere og ansatte i små bedrifter som har begynt å arbeide med psykososial risiko på arbeidsplassen og trenger veiledning i startfasen, og inneholder:

  • enkle forklaringer på hva arbeidsrelatert stress og psykososial risiko er,
  • informasjon om konsekvensene for bedrifter og arbeidstakere,
  • praktiske eksempler på hvordan psykososial risiko kan forebygges og håndteres.