Hovedpunkter

Image by Irén Nemess from Pixabay

08/04/2020
Fem EU-OSHA-diskusjonsnotater identifiserer sektorer hvor arbeidstakere har høy risiko for eksponering for biologiske faktorer: dyrerelaterte yrker, håndtering av avfall og avløpsvann, åkerbruk, jobber som...

source: napofilm.net

07/04/2020
I dette korte klippet tar vår animerte venn Napo et standpunkt mot Covid-19-pandemien. Hans budskap til millioner av viktige arbeidere som har en jobb som er umulig å utføre hjemmefra er enkelt – vask hendene...

Source: hsa.ie

06/04/2020
Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community! This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-...