Hovedpunkter

© INSHT

21/11/2019
I den nye rapporten går vi gjennom den vitenskapelige litteraturen angående bestemte arbeidsrelaterte sykdommer, slik som smittsomme sykdommer og allergier som er forårsaket av biologiske agenser. Den...

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

20/11/2019
Arbeid med vanskelige personer, repetitive arm- og håndbevegelser og løfting og flytting av mennesker eller tunge ting rapporteres fortsatt hyppig som risikofaktorer for arbeidstakernes helse over hele Europa...

© Cristina Vatielli 

15/11/2019
Den nye omfattende europeiske oversiktsrapporten og sammendraget ser på hvordan MSL påvirker den europeiske arbeidsstyrken, samfunnet og økonomien. Disse publikasjonene inngår i et større EU-OSHA-prosjekt som...