Hovedpunkter

23/05/2019
EU-OSHA’s celebration of our 25 th anniversary welcomes a new feature, a special quiz related to occupational safety and health (OSH). 12 questions take you through the Agency's flagship actions and deliver...
15/05/2019
Bruken av stordata i kombinasjon med maskinlæringsteknologi blir stadig vanligere på arbeidsplassene i Europa. To nye framsynsprosjekter har gått gjennom fordelene og de potensielle risikoene ved bruk av slike...
08/05/2019
Den 9. mai hvert år feires et harmonisk, fredelig og forent Europa, en tanke som første gang ble presentert av Robert Schuman i hans nå historiske tale i Paris i 1950 . Gjennom årene har denne visjonen...
06/05/2019
Små og svært små bedrifter utgjør den desidert største delen av alle virksomheter i Europa og sysselsetter rundt halvparten av arbeidsstyrken. Allikevel er arbeidstakerne i disse bedriftene spesielt utsatt for...
Anbefalte ressurser