Hovedpunkter

14/09/2018
EU-OSHA har organisert en workshop – “Protecting workers in the Online Platform Economy ” – som fokuserte på funnene i en studie av hvordan helse- og sikkerhetsrisikoene knyttet til arbeid gjennom...
10/09/2018
Som en del av Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–2019 har EU-OSHA publisert to infoark som er tilgjengelige på flere språk. “Rettslig ramme for farlige stoffer på arbeidsplassen” gir et...
03/09/2018
Seksuell trakassering og vold på arbeidsplassen får ofte svært alvorlige konsekvenser for ofrene. To infografikker viser nøkkeldata for disse temaene, forklarer begrepene og setter søkelyset på behovet for å...
23/08/2018
Kampanjepartnere for “Nullvisjonen” fra hele verden går sammen om å eliminere arbeidsrelaterte ulykker, skader og sykdom. Case-studier fra selskaper i Tyskland , Storbritannia og Saudi-Arabia viser at HMS og...
Anbefalte ressurser