Hovedpunkter

12/11/2018
Et banebrytende initiativ for et sosialt sterkere Europa ble proklamert i fellesskap av Europaparlamentet, Kommisjonen og Rådet den 17. november 2017. Den europeiske søylen for sosiale rettigheter bekrefter...
06/11/2018
Marina har snappet prisen for beste film om et arbeidsrelatert emne. Filmen ser på utnyttelsen av kvinner som flytter fra land i Øst-Europa for å søke arbeid i omsorgssektoren i Vesten. Årets vinner ble...
30/10/2018
Omgås du med farlige stoffer i arbeidet ditt, eller har du ansatte som gjør det? Trenger du mer informasjon om hvordan du kan vurdere og håndtere disse risikoene? I så fall bør du ta en titt på den store nye...
22/10/2018
EU-OSHAs kampanjeverktøykasse har blitt modernisert for å markere 2018–2019-kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer . Verktøykassen, som gir praktiske råd om å kjøre en effektiv kampanje for...
Anbefalte ressurser