EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Hovedpunkter

20/01/2017
Hvilke HMS-utfordringer står EUs aldrende arbeidsstyrke ovenfor? Hvordan kan disse utfordringene håndteres gjennom retningslinjer, programmer og strategier? For å finne svar på dette kan du se nærmere på...
10/01/2017
The European Commission is taking action to promote occupational safety and health in the EU. Building on past efforts, the Commission's new initiative aims to better protect workers against work-related...
10/01/2017
Er du interessert i informasjonsressurser om helse og sikkerhet i arbeidslivet? Vår samling av publikasjoner spenner over alt fra grundige forskningsrapporter til e-fact-artikler om utvalgte emner som er ment...
02/01/2017
Den 1. januar overtar Malta formannskapet i Rådet for den europeiske union. Dette markerer begynnelsen på den tredje og siste perioden for den sittende formannskapstrioen, som består av Nederland, Slovakia og...
Anbefalte ressurser