Hovedpunkter

napofilm.net

29/05/2020
Hvordan ungdommer best kan beskyttes mot manipulering fra tobakksindustrien er temaet for Verdens tobakksfrie dag den 31. mai . Den feires som en del av European Week Against Cancer (europeisk uke for...
25/05/2020
European Week Against Cancer (europeisk uke for kreftforebygging) — mellom 25. og 31. mai — øker bevisstheten om kreftforebygging, tilgang til behandling og støtte til overlevende. For å markere denne uken...

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

20/05/2020
Hva fungerer egentlig når det gjelder å håndtere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser? Vår nye rapport identifiserer 25 forskjellige initiativer – fra bevisstgjøringskampanjer til inspeksjoner og...