Hovedpunkter

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

13/12/2019
Etter et vellykket toppmøte som avslutning på kampanjen vil EU-OSHA takke alle partnerne for deres bidrag til kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer i 2018-19. Det er takket være deres...

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

09/12/2019
Toppmøtet som ble holdt over 2 dager i Bilbao samlet politiske beslutningstakere, sosiale partnere, EU-OSHAs kontaktpunkter, offisielle kampanjepartnere, mediepartnere og andre interessenter for å feire...
05/12/2019
Blant de mange ressursene som tilbys i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–19 , er EU-OSHAs e-verktøy om farlige stoffer og kjemikalier, som gir bedriftene den informasjonen og...