Hovedpunkter

15/05/2019
Bruken av stordata i kombinasjon med maskinlæringsteknologi blir stadig vanligere på arbeidsplassene i Europa. To nye framsynsprosjekter har gått gjennom fordelene og de potensielle risikoene ved bruk av slike...
08/05/2019
Den 9. mai hvert år feires et harmonisk, fredelig og forent Europa, en tanke som første gang ble presentert av Robert Schuman i hans nå historiske tale i Paris i 1950 . Gjennom årene har denne visjonen...
06/05/2019
Små og svært små bedrifter utgjør den desidert største delen av alle virksomheter i Europa og sysselsetter rundt halvparten av arbeidsstyrken. Allikevel er arbeidstakerne i disse bedriftene spesielt utsatt for...
26/04/2019
I år retter Verdens arbeidsmiljødag søkelyset mot framtidens arbeidsliv og hvordan HMS skal være en del av det. Dagen markeres den 28. april hvert år og inngår i en global kampanje for å fremme et trygt,...
Anbefalte ressurser