EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Hovedpunkter

26/09/2016
Det bulgarske arbeidstilsynet har lansert et prosjekt for å øke arbeidsgivernes og arbeidstakernes bevissthet om spørsmål knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS). Prosjektet kalles “...
21/09/2016
The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies is taking place in Luxembourg from 21 st to 22 nd of September 2016. ASCH is a tripartite body, aimed to streamline...
19/09/2016
Hosted by the Finnish National Institute for Health and Welfare (THL) and co-sponsored by the World Health Organization (WHO), this event brings together the world’s leading researchers, practitioners, policy-...
08/09/2016
Medlemsstatenes nasjonale HMS-lovgivning er underlagt EU-retten. Det vil si EU-direktivene, som er bindende, EU-retningslinjene, som ikke er bindende, men som er ment å lette gjennomføringen av direktivene, og...
Anbefalte ressurser