25 years

Hovedpunkter

21/03/2019
Som en del av kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer har EU-OSHA laget et infoark om et viktig tema på dette området. Produserte nanomaterialer på arbeidsplassen gir informasjon og råd om...
11/03/2019
EU-OSHAs store nettverk av partnere og tette samarbeid med over 30 land har spilt en viktig rolle i arbeidet for å fremme en kultur for risikoforebygging i hele Europa i løpet av de 25 siste årene. Til tross...
08/03/2019
I år er temaet for den internasjonale kvinnedagen nyskapende måter å fremme likestilling og styrke kvinners posisjon på. Effektive strategier for å oppfylle såpass utfordrende mål er knyttet til bevisstgjøring...
04/03/2019
EU-OSHA ønsker den nye nullvisjonsappen fra den globale nullvisjonskampanjen , som ledes av Den internasjonale trygdeorganisasjonen (ISSA). Appen fremmer ISSAs “7 gylne regler – for null skader og en sunn...
Anbefalte ressurser