EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Hovedpunkter

26/07/2016
Et sikkert og godt arbeidsliv-helten Napo viser oss veien til en frisk og sunn framtid. I den nyeste filmen har Napo fått muligheten til å reise i tid. Napo drar både fram og tilbake i tid og viser hvilke grep...
20/07/2016
Du kan få tilgang til ulike praktiske verktøyer, veiledninger og publikasjoner som kan bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø for arbeidstakere i alle aldre på din arbeidsplass. Les gjennom case-studiene for å...
14/07/2016
EU-OSHA har analysert gjeldende praksis med hensyn til helse og sikkerhet på arbeidsplassen og gått gjennom den nyeste litteraturen når det gjelder strategier for rehabilitering og tilbakevending til arbeid,...
12/07/2016
Ønsker din organisasjon å gjøre et bredere publikum kjent med det samfunnsansvar dere har påtatt dere, og hvilke HMS-tiltak dere har igangsatt, og bygge nettverk med likesinnede internasjonale organisasjoner?...
Anbefalte ressurser