OiRA: gratis og enkle verktøy for en enkel risikovurderingsprosess

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Risikovurdering er det viktige første trinnet i forebyggingen av arbeidsulykker og dårlig helse. OiRA — Online interaktiv risikovurdering — forenkler denne prosessen.

Det gir svært små og små bedrifter de nødvendige ressursene og kunnskapene for å vurdere risikoen selv. OiRA-verktøyene ligger gratis på nettet, er lett tilgjengelige og enkle å bruke.

OiRA tilbyr en trinnvis tilnærming til risikovurderingsprosessen, som begynner med identifisering av risiko på arbeidsplassen og deretter tar brukeren gjennom prosessen med å iverksette forebyggende tiltak og til slutt overvåke og rapportere risikoer.

Hva er OiRA?

OiRA ble opprettet for å tilby brukervennlige verktøy som hjelper svært små og små bedrifter gjennom risikovurderingsprosessen. OiRA-programvaren som ble utviklet av EU-OSHA i 2009, og som har vært i bruk siden 2010, er basert på et nederlandsk risikovurderingsverktøy, RI&E, som har vist seg å være svært vellykket og godt brukt. 

EU-OSHAs OiRA-programvare brukes av partene i arbeidslivet (arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner) i ulike sektorer og nasjonale myndigheter (departementer, arbeidstilsyn, HMS-organisasjoner osv.) til å utvikle sektorspesifikke risikovurderingsverktøyer for små bedrifter.

Sjekk ut OiRA-prosjektets nettsted for oppdatert informasjon om OiRA-prosjektet (OiRA-partnere, OiRA-verktøy som er publisert eller skal publiseres).

Hva er tanken bak OiRA?

Risikovurdering er grunnlaget for enhver HMS-strategi og er avgjørende for å skape en sunn arbeidsplass. 

Gjennom OiRA støtter EU-OSHA EUs strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021–2027, som ble lansert i juni 2021. Ved å legge til rette for risikovurdering har OiRA som mål å øke antallet svært små og små bedrifter som vurderer risiko og kvaliteten på sine risikovurderinger. Verktøyene gjør det mulig for bedrifter å starte (eller forbedre) risikovurderingsprosessen. På denne måten kan OiRA-verktøy hjelpe bedrifter med å bli mer konkurransedyktige, for eksempel ved å kutte kostnader som skyldes yrkessykdommer, og ved å minimere risikoen for ulykker samt forbedre de generelle arbeidsforholdene og resultatene i bedriften.

Hvorfor bruke OiRA?

Risikovurdering er i dag en velkjent prosess for mange bedrifter. Det er noe som brukes ved hundretusener av arbeidsplasser over hele Europa for å forebygge risiko. Men for noen bedrifter, særlig svært små og små bedrifter, kan risikovurdering være en utfordrende prosess. OiRA kan gjøre denne prosessen enklere ved å gi bedriftene de ressursene de trenger for å løse en slik utfordring.

Ved hjelp av OiRA-verktøy kan bedrifter også dra nytte av visse aspekter:

 • Bruken av OiRA-verktøy er helt gratis
 • Verktøyene er tilgjengelige på nettet
 • En mobilapp er tilgjengelig
 • Verktøyene er tilpasset sektoren
 • Verktøyene kan til en viss grad tilpasses selskapenes forutsetninger.
 • Verktøyene gjør det mulig å utarbeide en handlingsplan og velge fra en liste over foreslåtte tiltak

Hvordan fungerer OiRA?

Det er fem hovedtrinn i OiRA-prosessen:

 1. Forberedelse: OiRA gir til en viss grad bedriftene mulighet til å tilpasse risikovurderingene til deres egen situasjon ved å svare på noen få enkle spørsmål
 2. Identifisering: Dette omfatter å lete etter de tingene på arbeidsplassen som har potensial til å forårsake skade, og identifisere hvem som kan bli eksponert for farene.
 3. Evaluering: Denne fasen består i å prioritere de identifiserte risikoene. Prioriteringen bidrar senere til å avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes først.
 4. Handlingsplan: Verktøyet vil da bidra til å utarbeide en handlingsplan og avgjøre hvordan man kan eliminere eller kontrollere risikoer
 5. Rapport: Til slutt genereres det automatisk en rapport og en handlingsplan som kan skrives ut og/eller lastes ned, noe som gjør det mulig å dokumentere resultatene av risikovurderingsprosessen.

Slik åpnes OiRA

Det eneste som trengs for å registrere seg, er en gyldig e-postadresse. Enhver person eller bedrift kan velge mellom de tilgjengelige OiRA-verktøyene som passer best til deres land, sektor og selskap. 

Besøk de tilgjengelige OiRA-verktøyene for hver sektor og hvert land på OiRA-prosjektets nettsted.

Involvering av partene i arbeidslivet og nasjonale myndigheter

Alle OiRA-verktøyene er utviklet av eller i samarbeid med partene i arbeidslivet og/eller nasjonale myndigheter. Hvis du er part i arbeidslivet eller en nasjonal organisasjon/myndighet og ønsker å bli involvert og utvikle ett eller flere sektorspesifikke OiRA-verktøy, finner du mer informasjon på OiRA-prosjektets nettsted.