HMS-barometer – datavisualiseringsverktøy

Dette verktøyet er den offisielle informasjonskilden om status og trender innen arbeidsmiljø og helse i europeiske land.

Indikatorer

Utforsk og sammenlign data for EU og individuelle land om et bredt spekter av emner.

Allmenn informasjon: Finn informasjon om HMS-myndigheter, økonomiske profiler og sektorprofiler og arbeidskraftprofiler.

HMS-styring: Ta en titt på ut EU-forordninger og nasjonale lover og få kunnskap om de forskjellige lands tilnærminger til HMS-strategier og sosial dialog om helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Arbeidsvilkår og forebygging: Lær mer om risikofaktorer på arbeidsplassen, forebygging i bedrifter, arbeidstakermedvirkning, samt HMS-kultur og helsebevissthet.

Ulykker, sykdom og velvære: Lær om fatale og ikke-fatale arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer eller skader og arbeidstakeres helseoppfatning.

HMS-infrastruktur: Finn ut mer om de forskjellige landenes HMS-statistikker, undersøkelser og forskningskapasiteter og hvordan landene håndhever HMS-lovgivning. Avsnittet gir også informasjon om internasjonale organisasjoner og programmer.

Slik bruker du datavisualiseringsverktøyet

Bruk verktøyet til å visualisere og sammenligne kvantitative data. Finn beskrivelser og lenker for ytterligere informasjon for kvalitative data.

Verktøyet lar deg:

  • vise hovedindikatorene som infografikk
  • sammenligne nasjonale data med 1 eller 2 andre land, EU eller tidligere år
  • generere og laste ned grafikk eller eksportere dem som Excel-filer
  • laste ned detaljerte landrapporter eller rapporter om spesifikke emner, f.eks. om nasjonale strategier
  • dele innhold direkte på sosiale medier

Datakilder

Dataene kommer fra myndighetskilder, statistiske myndigheter og europeiske undersøkelser og forskning:

Om HMS-barometeret

Barometeret er resultatet av et samarbeid mellom EU-OSHA, DG EMPL og dets nasjonale kontaktpunkter. Finn ut mer om metodikken.

Verktøyet holdes oppdatert og under evaluering for videre utvikling.

Utforsk verktøyet