OSHVET-prosjektet: HMS i fag- og yrkesopplæringen

Image by OKNord from Pixabay

EU-OSHAs OSHVET-prosjekt har som mål å øke bevisstheten om HMS blant lærere og elever i fag- og yrkesopplæringen og tilby praktisk informasjon og ressurser på regionalt og nasjonalt plan i EU, EFTA og tiltredelseslandene.

Formidle budskapene: europeiske partnere og nasjonale ambassadører

Prosjektet har som mål å bygge et omfattende nettverk med utgangspunkt i EU-OSHAs nasjonale kontaktpunkter og europeiske partnerorganisasjoner – European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB) og European forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET).

I hvert enkelt land har OSHVET-ambassadørene, som utpekes av EVBB og EfVET med støtte fra nasjonale kontaktpunkter, ansvar for å koordinere og fremme prosjektaktiviteter i sine nettverk og nasjonale sentre for fag- og yrkesutdanning. OSHVET-ambassadørene skal også rapporterer til EU-OSHA om gjennomføringen av aktivitetene.

Et pilotprosjekt ble med hell prøvd ut i seks land – Belgia, Tyskland, Nederland, Norge, Portugal og Spania – før det ble rullet ut i større omfang.

Nasjonale OSHVET-initiativer

Støtte til OSHVET-aktiviteter er tilgjengelig gjennom EU-OSHAs hjelpeverktøy for kontaktpunkter – FAST. Følgende eksempler illustrerer hvor ulike initiativer OSHVET-ambassadørene og de nasjonale kontaktpunktene koordinerer, og som gjennomføres som en del av prosjektet:

  • I Portugal fokuserte et arrangement og en videokonkurranse på bevegelse og strekking som en måte å forebygge muskel- og skjelettlidelser på.
  • I Nederland holder eksperter foredrag om “trygt arbeid med sunn fornuft” på fag- og yrkesskoler over hele landet.
  • I Belgia fremmes OiRA and Napo for lærere gjennom nettverkene i fag- og yrkesutdanningene, og det planlegges et prosjekt for å øke bevisstheten om veikartet for kreftframkallende stoffer.