Muskel- og skjelettlidelser blant barn og unge – en livsløpstilnærming til risikofaktorer og forebygging

Keywords:

Det er ganske høy utbredelse av muskel- og skjelettlidelser blant barn og unge, og mange unge går inn i arbeidsmarkedet med eksisterende muskel- og skjelettproblemer som kan bli forverret av arbeidet.

Det er nødvendig med en livsløpstilnærming for å håndtere muskel- og skjelettlidelser og muskel- og skjeletthelse (fra barndommen av). Denne tilnærmingen har potensialet til å forbedre forståelsen av hvordan og hvorfor disse muskel- og skjelettlidelsene oppstår over tid, og hvordan muskel- og skjeletthelse kan fremmes.

Dette informasjonsarket fremhever også nødvendigheten av et godt samarbeid mellom folkehelse-, utdannings- og bedriftshelsesektoren for å forebygge muskel- og skjelettlidelser blant barn og unge.

Last ned in: de | el | en | es | is | it | lt | mt | no | pl | pt | sl |