Filmkriterier

Filmen bør omhandle risikoer folk møter på arbeidsplassen (f.eks. fysiske, kjemiske, mekaniske eller psykososiale risikoer). Den kan også ta opp arbeidstakerrettigheter, helse og sikkerhet på arbeidsplassen eller hvordan politisk og økonomisk endring påvirker måten vi jobber på. Det er også mulig å fokusere på sektorer som spiller en viktig rolle i det økonomiske, kulturelle og politiske liv i Europa (dvs. innen utdanning, landbruk, bygg og anlegg, helse), eller på arbeidstakergrupper som møter særlige utfordringer, som migrantarbeidere, kvinner, funksjonshemmede, unge og eldre.

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-prisen deles ut til en kreativ, kunstnerisk dokumentarfilm som skaper debatt og fører til diskusjoner blant Europas borgere om viktigheten av sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Filmen bør ha en bestemt innfallsvinkel som overbeviser juryen med fengslende historiefortelling, sterke rollefigurer og fremragende filmtekniske kvaliteter både når det gjelder kameraarbeid, lyd og montasje. 

Vinneren av Et sikkert og godt arbeidsmiljø-prisen skal vederlagsfritt innrømme EU-OSHA retten til å

  • legge ut en trailer eller et utdrag av vinnerfilmen på inntil fem minutter og stillbilder (fotografier) på EU-OSHAs nettsted, i pressemeldinger eller i EU-OSHAs nyhetsbrev
  • vise og presentere traileren eller hele vinnerfilmen på ikke-offentlige og ikke-kommersielle arrangementer som organiseres av EU-OSHA og dets nettverk av knutepunkter i EU, EØS-landene samt i søkerland og potensielle søkerland
  • få vinnerfilmen tekstet på flere europeiske språk og gi EU-OSHA ikke-eksklusiv, ikke-kommersiell visningsrett og lisens til å gi tilgang (på en elektronisk plattform som er passordbeskyttet) til nettverket nevnt over og til andre offisielle partnere

Til gjengjeld kan filmprodusenten/innehaveren av rettighetene til vinnerfilmen vederlagsfritt få rettighetene til undertekstene for videre bruk.