Gode arbeidsplasser hele livet – E-veiledning

E-veiledningen inneholder informasjon om

  • aldersstyring
  • alderssensitiv risikohåndtering
  • helsefremmende arbeidsplasser

og andre relevante temaer for arbeidsgivere, OSH-fagfolk, HR-personell, og arbeidere.

Den inneholder også kasusstudier og en ordliste med noen av de mest brukte begrepene.

Tilgang til e-veiledningen