Gode arbeidsplasser hele livet – E-veiledning

Image

E-guiden «Gode arbeidsplasser hele livet gir informasjon og støtte for sikkerhet og helse (OSH)-forvaltning i tilknytning til en aldrende arbeidsstyrke. Målet er å øke bevisstheten og kunnskapen knyttet til aldring av arbeidsstyrken, selve aldringsprosessen og dens implikasjoner på arbeidsplassen, samt å tilby en praktisk veiledning for hvordan man kan håndtere utfordringene det medbringer.

E-veiledningen inneholder informasjon om

  • aldersstyring
  • alderssensitiv risikohåndtering
  • helsefremmende arbeidsplasser

og andre relevante temaer for arbeidsgivere, OSH-fagfolk, HR-personell, og arbeidere.

Den inneholder også kasusstudier og en ordliste med noen av de mest brukte begrepene.

Tilgang til e-veiledningen