Anskaffelser

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA har i sin organisasjon og drift kontinuerlig behov for varer og tjenester. En anbudskonkurranse er en strukturert framgangsmåte for å innhente tilbud i markedet med sikte på anskaffelse av varer og tjenester.

Formålet med anbudskonkurranser ved tildeling av kontrakter er todelt:

  • Å sikre åpenhet rundt tildelingsprosessen
  • Å oppnå ønsket kvalitet på tjenester, forsyninger og arbeid til best mulig pris

Gjeldende regelverk, dvs. direktiv 2014/24/EU, forordning nr. 966/2012 og forordning nr. 1268/2012, endret ved forordning 2015/1929, fastsetter en plikt for EU-OSHA til å sikre bredest mulig deltakelse, på like vilkår, i anbudsprosedyrer og kontraktstildelinger.

Informasjon om hvordan EU-OSHA behandler anbudsgiveres personopplysninger i forbindelse med anskaffelser, er tilgjengelig her:
Personvernerklæring i forbindelse med anskaffelsesprosedyrer

 

    Open calls

    Ongoing calls

    Archived calls

    Share this on: