You are here

Anskaffelser

Procurement. Workers in an office

EU-OSHA har i sin organisasjon og drift kontinuerlig behov for varer og tjenester. En anbudskonkurranse er en strukturert framgangsmåte for å innhente tilbud i markedet med sikte på anskaffelse av varer og tjenester.

Formålet med anbudskonkurranser ved tildeling av kontrakter er todelt:

  • Å sikre åpenhet rundt tildelingsprosessen
  • Å oppnå ønsket kvalitet på tjenester, forsyninger og arbeid til best mulig pris

Gjeldende regelverk, det vil si direktiv 2004/18/EF og kommisjonsforordning nr. 2342/2002, forplikter EU-OSHA til å garantere bredest mulig deltakelse, på like vilkår, i anbudsprosedyrer og kontraktstildelinger.

Informasjon om hvordan EU-OSHA behandler anbudsgiveres personopplysninger i forbindelse med anskaffelser, er tilgjengelig her:
Personvernerklæring i forbindelse med anskaffelsesprosedyrer

EU-OSHAs leverandører 2014

Særskilte kontrakter under rammeavtaler

Kontrakter inngått i 2014 med en verdi på under 60 000 euro (konkurranse med forhandling)

Samlede volumer av særskilte kontrakter basert på DIGIT-rammeavtaler 2014

EU-OSHAs leverandører 2013

Særskilte kontrakter under rammeavtaler

Kontrakter inngått i 2013 med en verdi på under 60 000 euro (konkurranse med forhandling)

Samlede volumer av særskilte kontrakter basert på DIGIT-rammeavtaler 2013

EU-OSHAs leverandører 2012

Samlede volumer av særskilte kontrakter basert på DIGIT-rammeavtaler 2012

Åpne anbudsinnbydelser

Det er for tiden ingen tilgjengelige anbudsinnbydelser i denne seksjonen.

Pågående anbudskonkurranser

Arkiverte anbudsinnbydelser