E-verktøy for HMS

Image

Utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har ført til utvikling av stadig flere nettbaserte interaktive verktøy («e-verktøy»), og sektoren for yrkesmessig helse og sikkerhet (HMS) kjenner til denne trenden. Mange HMS-aktører har allerede vist en interesse i disse nye teknologiene og muligheten de tilbyr og mange e-verktøy for HMS har blitt utviklet over de siste årene. Behovet for en ukomplisert og enkel måte å overholde lovgivning og fostre en kultur for sikkerhet og helse har vært en betydelig drivkraft for utviklingen – spesielt blant små bedrifter.

Hva er et e-verktøy?

Et e-verktøy er en programvare som kan kjøres over Internett, på en datamaskin eller på en telefon, et nettbrett eller hvilken som helst annen elektronisk enhet. «E» – som i «elektronisk» – skiller disse verktøyene fra tradisjonelle verktøy eller utgivelser.

E-verktøy er «interaktive». De krever innmating av informasjon av brukeren, enten i form av kunnskap (f.eks. gjennom utfylling av en avmerkingsboks eller et datafelt) eller måling av miljøet (f.eks. måling av støy- eller lysnivåer med smarttelefon). Basert på denne informasjonen, produserer verktøyet tilpasset informasjon for brukeren (f.eks. ved å veilede brukeren gjennom en beslutningsprosess). På denne måten er et «e-verktøy» forskjellig fra et statisk eller passivt instrument slik som et tradisjonelt faktaark, en sjekkliste eller e-veiledning.

E-verktøy for HMS skal gi støtte og/eller ressurser til organisasjoner (spesielt for små bedrifter da dette ofte er bedriftene som trenger verktøyene mest) for å hjelpe med å administrere yrkesmessig risiko. E-verktøy kan imidlertid utvikles for et bredere utvalg av formål, som kan være veldig generelle og aktuelle for et allsidig publikum, eller mye mer spesifikt og tilpasset. For eksempel:

 • for å hjelpe med å implementere HMS-lovgivning (hovedaktør for HMS for å innfri juridiske plikter);
 • for å hjelpe med å fremme en kultur for forebygging (for økt bevissthet, for informasjonsformål);
 • for opplæringsformål (f.eks. e-opplæring).

Fordelene med e-verktøy

For organisasjoner og individuelle brukere, e-verktøy for HMS:

 • styrke små bedrifter, muliggjøre intern HMS-risikoforebygging;
 • forenkle forretninger (elektronisk data er enklere å kommunisere og analysere enn papirbasert data);
 • hjelper med å identifisere farer og risikoer på arbeidsplassen;
 • forenkler prosessen for risikovurdering;
 • illustrerer potensielle løsninger på HMS-problemer;
 • støtter implementering av forebyggende tiltak på arbeidsplassen;
 • er enkle å bruke, interaktive og enkle å åpne.

I motsetning til papirbaserte verktøy, er det mulig å overvåke bruken av et e-verktøy. Du kan også få tilbakemelding om effektiviteten og funksjonaliteten til et e-verktøy. I tillegg kan informasjonen fra e-verktøy (f.eks. statistikk) brukes som prosjektindikatorer og gi anonyme data for å overvåke ytelsen av HMS-retningslinjer.

For mellommenn og beslutningstakere, kan e-verktøy fungere som instrument for bevisstgjøring (f.eks. når de brukes i forbindelse med en kampanje) og kan mobilisere aktører (f.eks. sosiale partnere, inspektører).

E-verktøy er i tillegg attraktive for unge personer (arbeidere, studenter) og kan, gjennom nettbasert spredning og utbredelse (Internett og sosiale medier) nå et veldig allsidig publikum.

Utfordringer i forbindelse med e-verktøy

Det er et mangfold av faktorer som må vurderes ved utvikling av et e-verktøy:

 • Hvilken teknologi er nødvendig? Vertskap, flere enheter og operativsystemer, for eksempel, må alle vurderes.
 • Hva er kostnadene for utvikling og vedlikehold? Utviklingskostnadene for e-verktøy er generelt sett lave sammenlignet med papirbaserte verktøy (dvs. det er ingen kostnader for utskrift, distribusjon eller lagring). Når verktøyet utvikles, blir imidlertid nye funksjonaliteter (f.eks. større interaktivitet) tydelig og utvikling av disse vil øke kostnaden og utviklingstiden. Det er også kostnader knyttet til vedlikehold og oppdatering av e-verktøyet.
 • Vil verktøyet være et Internett-basert program eller et mobilprogram? Enkelte e-verktøy kan være «frittstående» på en telefon og ikke kreve en Internett-tilkobling, mens andre er i form av en mottakelig nettside, som krever en Internett-tilkobling. Det er enklere å evaluere suksessen til en mottakelig nettside enn mobilprogram, men brukeren har muligens ikke alltid en Internett-tilkobling. Når en av disse tilnærmingene skal velges, er brukeren hovedhensynet.
 • Hvem eier eiendomsretten? Usikkerheter og vanskeligheter oppstår ofte i dette området.
 • Har alle opphavstemaer (f.eks. programvare, innhold, bilder) blitt klarert? Opphavsrett for papirutgivelser er ikke det samme som opphavsrett for e-verktøy, og advokater må ofte bli konsultert for å hjelpe med å avklare disse temaene.

Selv om e-verktøy kan være dyre å vedlikeholde og holde oppdatert, ved deling av kunnskap og vanlige tilnærminger, kan kostnader minimeres.

EU-OSHA og e-verktøy

EU-OSHA mener at e-verktøy for HMS har en kritisk rolle for å hjelpe med å gjøre arbeidsplassene våre sikrere og sunnere. Derfor er de engasjert i å stimulere utviklingen av nye e-verktøy for HMS og til å støtte, promotere og spre eksisterende e-verktøy. EU-OSHA fokuserer på e-verktøy for HMS som er «allmennyttige» eller «ikke-kommersielle» eller de som er gratis for sluttbrukeren.

EU-OSHA involverer seg i utvikling av e-verktøy for HMS ved å:

 • samle interessenter (utviklere, arrangører, eksperter, brukere) for å diskutere behov og utfordringer;
 • dele informasjon og kunnskap om hvordan man utvikler e-verktøy;
 • utveksle god praksis i forbindelse med utvikling av e-verktøy;
 • identifisere utfordringer ved utvikling av e-verktøy;
 • støtte årlige møter;
 • spre informasjon om hvordan man gjør verktøy overførbare.

EU-OSHA støtter eksisterende verktøy ved å:

 • promotere e-verktøy gjennom OSHwiki-artikler;
 • oppmuntre til deling, tilslutning og tilpasning av eksisterende verktøy av andre institusjoner, organisasjoner og medlemsland;
 • fungere som en plattform for kombinert kampanje (dvs. verktøy er inkludert/fremmet i andre prosjekter eller kampanjer).

Les mer om begivenheter og seminarer for e-verktøy som utføres av EU-OSHA.

Les artiklene på OSHwiki om e-verktøy, for eksempel  SEIRICH: et verktøy for vurdering av kjemikalier i arbeidsmiljøet og  SUBSPORT – portal om erstatning av farlige kjemikalier.